Biobränsle

Vid siktning av våra kompostmadrasser och kompoststrängar uppstår en fraktion med krossat biobränsle - GROT (grenar och toppar) - lämpligt att använda som bränsle i energianläggning. 

Sysav komposterar park- och trädgårdsavfall, och de grova delar som siktas bort från komposten säljs som ett biobränsle. 

Biobränslen är förnybara bränslen, tillverkade av organiskt material. Användning av biobränslen medför låga nettoutsläpp av koldioxid, jämfört med bränsle av fossilt ursprung.

Kontaktperson