På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Priser

Pris exklusive moms, minimiavgift 80 kronor. Prislistor nedan gäller från 1 januari 2019.

Vänligen notera att alla avfallsfraktioner inte kan lämnas på alla våra anläggningar. För att få reda på var ditt avfall kan lämnas, besök vår

sorteringsguide

Sysav förbehåller sig rätten att klassa om och prissätta inkommande material/avfall.

Priser för de vanligaste avfallsslagen

 AVFALLSSLAGPRIS PER TON
Rent trä
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
250 kr
Målat och limmat trä
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
450 kr 
Impregnerat trä
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
1200 kr
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Grönmaterial som kvistar, grenar och löv
Maxlängd 2,5 m, max diameter 0,6 m
300 kr
Blandat park- och trädgårdsavfall  
Grönmaterial som innehåller stubbar, grövre stammar, rotvältor och jord
700 kr
Brännbart industriavfall
Max 1,0 x 0,3 x 0,3 m
625 kr
Större brännbart industriavfall
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
720 kr
Brännbart med livsmedel
Brännbart avfall med mindre mängd fast livsmedel
Max 1,0 x 0,3 x 0,3 m
890 kr
Blandat utan gips/mineralull/resårmöbler
Blandat bygg- och rivningsavfall utan gips, glas- eller mineralull och resårmöbler
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
720 kr
Blandat med gips/mineralull/resårmöbler
Blandat bygg- och rivningsavfall med gips, glas- eller mineralull och/eller resårmöbler
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
1100 kr
Resårmöbler
Möbler med metallspiraler
950 kr
Gips
Utan reglar och isolering
850 kr
Utsorterat asbesthaltigt avfall, 
eternit
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, 
länk till blankett (Företagskund)  
länk till blankett (privatkund)
850 kr
Bygg- och rivningsavfall, 
kontaminerat av asbest
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, länk till blankett  
1600 kr 

Mineralull (glas- eller stenull)
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, länk till blankett  
950 kr
Avfall till specialbehandling
T ex gatubrunns-, sedimenterande
industri- och ej kvalitetssäkrat
fettavskiljarslam
Kontakta kundservice
040-635 18 00
Farligt avfall och marksanering
(förorenad jord)

Kontakta kundservice
040-635 18 00
Övriga avfall Kontakta kundservice
040-635 18 00

Tillbaka till toppen

Priser för elavfall

Mindre mängder elavfall, oavsett om det omfattas av producentansvar eller inte, kan lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler med undantag för Återvinningscentralen för företag där vi inte har någon elektronikhantering.

Kontakta Sysavs kundservice om du har stora mängder elavfall eller har svårhanterligt material, till exempel sådant som ligger individuellt (eller separat) förpackat samt tv-apparater/monitorer i större mängder.

Sysavs anläggning för farligt avfall i Malmö tar emot elavfall mot betalning. Här kan du få mottagningskvitto och statistik över inlämnade mängder. Kontakta kundservice på 040-635 18 00 för prisuppgift.

Tillbaka till toppen

Priser för kliniskt avfall och sekretessavfall

Pris exklusive moms.

Avfallsslag Pris
MOTTAGNING SYSAVS DJURKREMERING
Sekretessavfall
max 50 kg
3 kr/kg
Kliniskt avfall
max 50 kg
4,20 kr/kg
Biologiskt avfall 16 kr/kg
PROTECTORMOTTAGNINGEN
Destruktion  
Smittförande/ stickande/ skärande
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
2,70 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,20 kr/kg
Läkemedelsavfall
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
2,70 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,20 kr/kg
Sekretesspapper
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
1,50 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 3,00 kr/kg
Övrigt sekretessavfall/ Specialavfall
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg 
2,70 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,20 kr/kg
 FÖRPACKNINGAR  
 Kanylburkar 0,6 liter 16 kr/st
 2 liter 23 kr/st
 5 liter  43 kr/st 
 Kanylboxar 25 liter  88 kr/st
 50 liter  125 kr/st
 KARTONGER  
Kartong inklusive plastsäck, 25 liter 
(L 377xB 185xH 377 mm) 
20 kr/st
Kartong inklusive plastsäck, 55 liter
(L 377xB 377xH 377 mm) 
25 kr/st
Kartong inklusive plastsäck, 110 liter
(L 377xB 377xH 773 mm) 
34 kr/st
HÄMTNING OCH TRANSPORT    
Abonnemangshämtning
I tjänsten ingår:
första transporttimmen, 1 st. 25 liters kartong, samt 2 st. 2 liters kanylburkar 
eller 1 st 5 liters kanylburk 
eller 4 st. 0,6 liters kanylburkar, samt destruktion av motsvarande mängd avfall 
 
Hämtning 2 ggr/år  1200 kr
Hämtning 4 ggr/år  2400 kr 
TRANSPORT/HÄMTNING  
Lastbil för max 8 storkartonger 500 kr/tim
Specialbil för 32 storkartonger  625 kr/tim

Tillbaka till toppen

Priser för inerta material

AVFALLSLAG                                                                                 PRIS PER TON
Asfalt ej FA 500 kr
Betong 500 kr
Blandat inert material 500 kr
Lättbetong 800 kr
Schakt/lera 500 kr
Tegel 500 kr

Tillbaka till toppen

Priser för kremering av sällskapsdjur, urnor, gravplats

Sysavs kremeringsanläggning för sällskapsdjur och försöksdjur finns vid avfallskraftvärmeverket på Spillepengs­gatan i Malmö.

Anläggningen har tre ugnar, avancerad rökgasrening och förbränning med energiutvinning.

Vi hämtar och kremerar djur från djursjukhus och veterinärmottagningar.

KREMERING AV SÄLLSKAPSDJUR (INGEN FÖRBOKNING KRÄVS)  
PRIS INKL MOMS ANGES INOM PARANTES
Gemensam kremering
Flera djur kremeras samtidigt
240 (300) kr/djur
Separat kremering av enskilda djur 
0-2 kg
320 (400) kr/djur
 3-20 kg 560 (700) kr/djur
 21-40 kg 720 (900) kr/djur
 41-80 kg 880 (1100) kr/djur 
 Övrig kremering  16 (20) kr/kg
URNOR, MINNESLUND OCH GRAVPLATS  
I anslutning till Spillepengs fritidsområde finns en vacker begravningsplats för sällskapsdjur. 
 *tjänsten är inte belagd med mervärdesskatt 
 Specialurnor 288 (360) kr
 Plats i minneslund* (inklusive askspridning) 200 kr*
 Gravskylt 400 (500) kr
Separat gravplats, hyra under fem år  1000 kr* 
 TRANSPORT  
Sysav hämtar i hela Skåne med liten lastbil.
Hämtning utförs endast hos kunder med avtal.

500 (625) kr/timmen 
Tillbaka till toppen

Priser för livsmedel och fettavskiljarslam

Livsmedelavfall i container med konsumentförpackningar
(ej glas/metall) 
625 kr/ton
Livsmedelsavfall i container utan förpackningar Kontakta kundservice
Pumpbart livsmedelsavfall 300 kr/ton
Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall 
(ej glas- eller metallförpackning)
Maxmått pall i mm 1200x800x1100.
790 kr/ton
Fast förpackat livsmedelsavfall på pall
(ej glas- eller metallförpackning)
Maxmått pall i mm 1200x800x1100.
1100 kr/ton
Livsmedel i glasförpackning eller konservburkar
Kontakta kundservice
Fettavskiljarslam
till biologisk behandling efter avtal med Sysav.
Ej kvalitetssäkrat fettavskiljarslam, kontakta kundservice före leverans.
 300 kr/ton
Övrigt
Avfall som kräver särskild hantering eller behandling, 
kontakta kundservice för besked om behandlingsavgift. 
 

Tillbaka till toppen

Priser Återvinningscentral för företag

AVFALLSLAG                                                                                 PRIS PER TON
Brännbart avfall 625 kr
Gips 850 kr
Grovavfall 625 kr
Grovavfall med ej återvinningsbart 950 kr
Hundlatrin 1000 kr
Impregnerat trä 1200 kr

Inert material 500 kr
Skrot 0 kr
Trä, målat/limmat 350 kr
Trädgårdsavfall 300 kr
Wellpapp o kr

 

Tillbaka till toppen

Regler för företag på återvinningscentralen

Företag på återvinningscentralerna för hushåll

För företag gäller särskilda regler på återvinningscentralen. Bland annat finns vissa begränsningar i vilka typer av avfall som kan lämnas. Företag kör in med kundkort.

Läs om vilka regler som gäller

Särskild återvinningscentral för företag på Spillepeng

För företag finns en särskild återvinningscentral på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö. Här lämnas sorterat grovavfall (ej farligt avfall eller elavfall).

Minimiavgift 100 kr (inkl. moms). Betalningen görs i vågen vid infarten till avfallsanläggningen Spillepeng. Betalar gör du med betalkort eller med Sysavs vågkort. 

Återvinningscentralen för företag

Tillbaka till toppen

Nya priser Protector och djurkremering

Från 1 november justeras priser för Protector, och från årsskiftet priser för djurkremering. 

Nya priser från årsskiftet

Från årsskiftet 19/20 gäller justerade priser för vissa produkter som körs in över våg, samt differentierade priser för olika anläggningar. 

Bild

Passersystem för bättre arbetsmiljö

Den 4 december införs ett passersystem på Sysavs återvinningscentraler. Privatpersoner använder körkort och företag kundkort.

Lämna avfall på våra anläggningar

Information om priser, adresser och leveransvillkor.

Sysav Industri AB

Läs mer

Betalning

Sysav erbjuder ett antal olika lösningar för betalning av tjänster och för avlämning på våra anläggningar.

Läs mer