Betalning

Sysav erbjuder ett antal olika lösningar för betalning av tjänster och för avlämning på våra anläggningar.

Inlämning av avfall som uppkommer i ett normalt hushåll är alltid kostnadsfritt eftersom det betalas via avfallstaxan i din kommun. Betalningssätten gäller främst företag, föreningar och verksamheter.

Alla kunder som lämnar avfall till våra anläggningar (undantaget återvinningscentralerna för hushåll) måste vara registrerade hos Sysav enligt krav från Naturvårdsverket.  

Alla våra anläggningar och återvinningscentraler är numera kontantfria.