Gå till innehållet
trädgårdsabonnemang.png

Trädgårdsavfall

Vi kan hämta ditt trädgårdsavfall!

Under trädgårdssäsongen kan vi hämta trädgårdsavfall. Vi ber dig att inte fylla kärlet för tungt (max 50 kg), tänk på sophämtningspersonalens arbetsmiljö. Var vänlig att notera att gångavstånd inte kan läggas till för trädgårdskärl. Glöm inte att ställa ut dit kärl vid tomtgränsen senast kl 06:30 på tömningsdagen.

Hämtningsperiod

Hämtning sker under perioden mars till november (vecka 11-50), med tömning varannan vecka, 20 tömningar/år.

Hämtning sker alltid samma veckodag. Ställ ut kärlet senast 06.30.

Storlek på kärl

  • 190 liter
  • 240 liter
  • 370 liter

För hämtningsdagar se vår digitala hämtningskalender

Tillbaka till toppenUpp

Var ska trädgårdskärlet placeras vid hämtning?

Ställ ut ditt kärl vid tomtgränsen senast klockan 06:30 på hämtningsdagen. Var vänlig notera att gångavstånd inte kan läggas till för trädgårdskärlet.

Tillbaka till toppenUpp

Vad gör jag med mitt kärl under vintern?

Du behåller ditt kärl. Tvätta kärlet och ställ undan det i väntan på nästa säsong.

Tillbaka till toppenUpp

Om jag har stora mängder trädgårdsavfall?

Du kan beställa extra hämtning via Mina Sidor. Du är också välkommen att lämna trädgårdsavfall på Sysavs återvinningscentraler.

Tillbaka till toppenUpp

Detta räknas som trädgårdsavfall

Kvistar och ris från beskärning av träd och buskar, blommor och blad, gräsklipp och löv som är komposterbart.

OBS! Detta räknas inte som trädgårdsavfall
Avverkade träd, stubbar, upprivna häckar eller jord, aska, lera och sten. 

Tillbaka till toppenUpp

Invasiva växter

Invasiva främmande arter påverkar den biologiska mångfalden, vår hälsa och kan orsaka kostnader för enskilda och för samhället. Därför är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. För att förhindra spridning, rekommenderar Naturvårdsverket att de förbränns.

Vad gör jag om jag har invasiva växter?

Växter som räknas som invasiva ska bekämpas och risken för spridning ska minimeras. Har du invasiva växter ska du därför lämna dessa förpackade i containern för Brännbart rest på din återvinningscentral alternativt i facket eller kärlet för restavfall där hemma.

Nedan kan du läsa mer om tre vanliga invasiva växter.

parkslide.jpg

Parkslide

Parkslide är ett exempel på en invasiv art. Det är en relativt hög flerårig ört med grenig stam från Ostasien. Parkslide är svår att bekämpa och enklast är att göra det medan plantan är liten.

Precis som övriga invasiva växter ska den slängas förpackad i restavfall eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen. När det gäller parkslide är det är viktigt att alla rötter kommer med, omgivande jord får då också gå till förbränning.

jattebalsamin_596x400.jpg

Jättebalsamin

Jättebalsamin är också en invasiv växt. Den kommer från västra Himalaya och finns etablerad i förvildade bestånd i Sverige sedan 1918. Förhindra att arten sprids genom att slå den innan växten börjar blomma och sätta frö. 

Precis som övriga invasiva växter ska den slängas förpackad i restavfall eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen.

jattebjornloka_596x400.jpg

Jätteloka

Jätteloka är en invasiv växt från västra Kaukasus som har introducerats i landet via trädgårdshandel. Var försiktig vid hantering av arten och jordmassor som kan innehålla frön. Använd skyddskläder och glasögon när du hanterar jättelokan. Du kan få svåra hudskador av växtsaften.

Den ska, precis som övriga invasiva växter, slängas förpackad i restavfall eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen.

För mer information se Naturvårdsverkets hemsida.

Beställa trädgårdsavfall

För att lägga till trädgårdskärl till ditt abonnemang, logga in på Mina Sidor.

Kontakta kundservice

Tillbaka till toppenUpp