Gå till innehållet

Vem bryr sig?

Hur får vi människor att engagera sig?

Om lektionen Vem bryr sig?
Syfte Att reflektera över och resonera om hur engagemang väcks i olika samhällsfrågor. Vad är det som får eleven själv engagerad? Hur kan eleven påverka andra?
Tidsåtgång Två lektioner.
Form Grupparbete.

Koppling till Gy2011: Naturkunskap, samhällskunskap, svenska

Ge eleverna följande anledningar att engagera sig i en fråga som inte direkt rör dem själva. Det kan till exempel handla om en råvarukonflikt, förorenat dricksvatten, en översvämning eller någon annan naturkatastrof.

 • Det händer nära mig
 • Det berör väldigt många människor - men geografiskt långt ifrån mig
 • Det händer någon jag känner
 • Det finns en risk att det kan hända mig själv
 • Kända människor råkar ut för det
 • Det beskrivs som något farligt, akut eller oväntat i media

Presentera gärna varje anledning med ett exempel. Kanske vill du visa bilder?

 1. Låt eleverna välja den anledning som får dem att bry sig.
 2. Dela därefter in eleverna i små grupper utifrån den anledning de valt.

Varje grupp ska komma överens om en miljö-/klimatfråga och planera en kampanj för att få fler människor att engagera sig och/eller agera utifrån den anledning de valt. Eleverna ska också välja målgrupp (exempelvis pensionärer, ungdomar, politiker eller barnfamiljer) och anpassa kampanjverktyget efter målgruppen. Kampanjen kan vara tänkt för TV, radio, en specifik eller flera kanaler på sociala medier, nyhetsartiklar, annonser i tidningar, affischer etc. Målet är att nå och påverka så många människor i den valda målgruppen som möjligt. Eleverna kan också få fundera över om man kan nå flera målgrupper med samma budskap/kampanj.

 1. Låt varje grupp kortfattat presentera sin kampanjidé inför klassen.
 2. Låt därefter eleverna reflektera enskilt eller resonera i smågrupper kring engagemang och påverkansarbete. Diskutera slutligen i helklass.

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad är svårast när man vill påverka människor att ändra attityd och/eller beteende?
 • Hur når man lättast människor?
 • Vad är viktigast för att påverka människor: Fakta eller känslobaserade argument?
 • Hur får man människor att engagera sig för något som händer långt ifrån deras egen vardag?
 • Är det viktigt att människor engagerar sig i frågor som inte direkt berör dem själva?