Gå till innehållet

Värderingsövning om hållbar utveckling, klimat och miljö

Genom att svara ja eller nej på följande påståenden får eleverna uttrycka sina känslor och åsikter i frågor som rör hållbar utveckling, klimat och miljö.

Om lektionen Värderingsövning om hållbar utveckling, klimat och miljö
 Syfte Få eleverna att reflektera över sina åsikter samt ta ställning i globala frågor som rör hållbar utveckling, miljö och klimat.
 Tidsåtgång En lektion
 Form Diskussion i helklass

Koppling till Gy2011: Samhällskunskap, naturkunskap

Informera eleverna om att det inte finns några känslor eller ställningstaganden som är rätt eller fel och att det är viktigt att visa respekt för det andra känner och tycker. Varken känslor eller åsikter ska värderas, men får gärna ifrågasättas. 

Läs upp ett påstående och låt en elev svara. Ställ följdfrågor som till exempel Varför?, Hur tänker du?, Vad kan vi göra? och diskutera därefter i helklass.

Här följer förslag på påståenden:

 • Vi kommer att nå de 17 globala målen till år 2030
 • För klimatets skull måste vi minska vår köttproduktion/-konsumtion
 • I de rika delarna av världen konsumerar vi för mycket prylar
 • Vi måste gå över till förnybara bränslen
 • Kärnkraft är bra för miljön
 • Vi kan inte fortsätta att producera – använda – kasta bort (linjär ekonomi) utan måste ställa om till cirkulär ekonomi
 • Olja är en bra energikälla
 • Ekologisk odling är bra för människa och miljö
 • Det finns ingen global uppvärmning - det är bara skrämselpropaganda
 • Vi överutnyttjar jordens resurser
 • Det släpps ut för mycket växthusgaser i atmosfären
 • Jag har inget ansvar för hur utvecklingen blir i världen – det är politikernas sak att se till att vi får en hållbar utveckling
 • Vi kommer kunna rensa haven från all plast
 • Det är viktigt att handla rättvisemärkta produkter
 • Plast är ett jättebra material
 • Genom att sortera sitt avfall bidrar man till hållbar utveckling
 • Bilpooler är en urdålig idé – alla människor måste få ha åtminstone en bil
 • Det är viktigt att vi har tillgång till färska jordgubbar till nyår
 • All mat som importeras bör fraktas med flyg – så den är riktigt fräsch när den kommer till Sverige
 • Det är viktigt att den biologiska mångfalden bevaras
 • Den globala uppvärmningen orsakas av utsläpp från människans aktiviteter
 • Klimatförändringarna medför mer extremväder (översvämningar, extrem torka med mera)