Gå till innehållet

Vad händer med kläderna som inte säljs?

Om lektionen Vad händer med kläderna som inte säljs?
Syfte Få insikt om ”fast fashion”-industrin och våra konsumtionsmönster.
Tidsåtgång Två till flera lektioner beroende på hur du väljer att genomföra uppgiften.
Form Enskilt eller grupparbete. Muntlig och/eller skriftlig redovisning.


Koppling till Gy2011:
Samhällskunskap, naturkunskap

Koppling till Globala målen:

 

Undersök en butik eller butikskedja som handlar med kläder eller skor: Vad görs med de varor som inte säljs – varken till fullpris, reapris eller ens till halva reapriset?

Redogör för händelseförloppet samt ge förslag på hur hanteringen av osålda produkter skulle kunna göras bättre! Att ha i åtanke:

  • Miljöpåverkan
  • Resurshushållning
  • Arbetsförhållanden i textil- och konfektionsindustrin