Gå till innehållet

Take the T-shirt Trip

Om lektionen Take the T-shirt Trip
Syfte Att undersöka en bomullströjas livscykel samt få insikt om att ett hållbart samhälle omfattar både ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Tidsåtgång Projektarbete – tidsåtgång är avhängig av hur djupgående och omfattande du väljer att göra projektet.
Form Enskilt eller grupparbete. Skriftlig redovisning och/eller muntliga föredrag.


Koppling till Gy2011:
Naturkunskap, samhällskunskap, svenska 

Koppling till Globala målen:

   

  • Undersök t-shirtens resa från vaggan till graven - det vill säga från bomullsfrö via odling, vatten, kemikalier, tillverkning, arbetsvillkor, återbruk till återvinning med mera.
  • Bjud in deltagare från ett socialt företag, till exempel från REMAKE, ett av Stadsmissionens sociala företag, för ett föredrag och en diskussion om deras verksamhet.
  • Besök en hjälporganisation som har insamling och försäljning av second hand-kläder. Ta bland annat reda på hur insamling och urval går till, vad vinsten blir för organisationen, hur mycket av vinsten som går till hjälpprojekt, vilka hjälpprojekten är och hur de väljs ut, vad som händer med kläder som bedöms inte kunna säljas etcetera.