Gå till innehållet

Sustainability is the New Black

Om lektionen Sustainability is the New Black
Syfte Att träna argumentationsteknik och skriva en argumenterande text.
Tidsåtgång Fyra timmar.
Form Enskild övning.


Koppling till Gy2011: 
Samhällskunskap, svenska, engelska

Eleverna ska skriva en övertygande, argumenterande text om varför Sustainability is the New Black.

Antal ord: Max 1 500. Övningen kan göras inom ramen för engelska, svenska, samhällskunskap eller ämnesöverskridande.