Gå till innehållet

Realisera din affärsidé

Om lektionen Realisera din affärsidé
Syfte Att utforska sin entreprenöriella sida; att utgå från en idé och omsätta den till (fiktiv) verklighet. 
Tidsåtgång Fyra lektioner eller mer beroende på arbetets omfattning.
Form Enskilt eller grupparbete. Skriftlig redovisning.

Om idén är praktiskt genomförbar och lönsam – för upphovspersonen och/eller miljön – kontakta Ung Företagsamhet, www.ungforetagsamhet.se

Koppling till Gy2011: Samhällskunskap, naturkunskap, svenska

Koppling till Globala målen:

    

Sätt upp en hållbar business!

Inspireras av Sellpy, hjälporganisationer, second hand-butiker, blocket.se, tradera.se, ToolPool, En liten jävla marmeladfabrik, REMAKE, pallafrukt.se, Rude Food, Resq Club, Karma, SwopShop, Rescued, Marmeladmakeriet, Lilla Kloster loppis och café, Houdini, cykelverkstäder, skomakerier, återSKAPA, serviceinrättningar med många flera.

Gör en marknadsundersökning, undersök finansieringsmöjligheter, bestäm geografisk och/eller digital plats och sätt igång!