Gå till innehållet

Hur når vi hållbar utveckling?

Om lektionen Hur når vi en hållbar utveckling?
Syfte Att förstå begreppet hållbar utveckling.
Tidsåtgång  Två till fyra lektioner beroende på hur du väljer att genomföra uppgiften.
Form Enskilt eller grupparbete. Muntlig och/eller skriftlig redovisning.


Koppling till Gy2011:
Samhällskunskap, naturkunskap

Koppling till Globala målen:

 


Del 1
: Redogör för vad de tre beståndsdelarna - den ekologiska, den ekonomiska och den sociala - i hållbar utveckling innebär och avser.

Del 2: Beskriv hur de tre aspekterna hänger samman och samspelar.

Del 3: Förklara varför utveckling måste ske inom alla tre aspekterna för att vi ska få en hållbar värld.