Gå till innehållet

En hållbar skola

Om lektionen En hållbar skola
Syfte Att sätta etiketten En hållbar skola på din skola.
Tidsåtgång Projektarbete – från en vecka till en termin.
Form Grupparbete. Skriftlig och muntlig redovisning. 


Koppling till Gy2011:
Samhällskunskap, naturkunskap, svenska

Koppling till Globala målen:

 

Jobba för att din skola ska bli hållbar. Undersök om skolans energiförbrukning kan minskas, om matsvinnet kan minskas, hur pappersförbrukningen kan minimeras, om avfallet källsorteras, om engångsprodukter används, om återbruksmaterial används i inredning och konstnärliga ämnen med mera. Vill du, kan också aspekter som jämlikhet och jämställdhet inkluderas.

Redovisa vilka åtgärder som måste vidtas för att skolan ska bli så hållbar som möjligt. Presentera resultaten för skolans ledning.