Gå till innehållet

Din glokala vardag – Om varors liv från vaggan till graven

Om lektionen Din glokala vardag - om varors liv
Syfte Att göra en förenklad livscykelanalys för att se hur hållbar en produkt är.
Tidsåtgång 6 lektioner plus eventuellt hemarbete samt tid för muntliga redovisningar. Notera att ju fler och/eller ju komplexare produkter som väljs, desto längre tid kommer att tas i anspråk.
Form Enskilt arbete eller grupparbete. Skriftlig och/eller muntlig redovisning.


Koppling till Gy2011:
Samhällskunskap, naturkunskap, svenska, ämnesöverskridande

Koppling till Globala målen:

    

Välj ett ting från din vardag och undersök:

  • Hur påverkar de produkter du använder/omger dig med dig och miljön?
  • Hur har framställningsprocessen sett ut? Beakta råvaror, produktionsland, växthusgasutsläpp, avfallshantering, transporter, arbetsvillkor etcetera.
  • Hur länge använder du grejerna?
  • Vad gör du med sakerna när de är utslitna och/eller trasiga eller du bara inte vill ha dem längre?