Gå till innehållet

Cirkulär ekonomi i praktiken

Om lektionen Cirkulär ekonomi i praktiken
Syfte Att få förståelse för vad cirkulär ekonomi innebär och hur cirkulära affärsmodeller gynnar en hållbar utveckling
Tidsåtgång Två lektioner + hemarbete samt eventuell tid för redovisningar.
Form Enskilt eller grupparbete. Skriftlig inlämning och/eller föredrag.


Koppling till Gy2011: 
Samhällskunskap, svenska

Koppling till Globala målen:

 

Börja med att ge eleverna en idé om vad cirkulär ekonomi innebär. Vill du, kan du använda sammanfattningen Cirkulär ekonomi i korthet nedan.

Eleverna får därefter välja ett företag som jobbar enligt cirkulära principer, beskriva företagets affärsidé och verksamhet och redogöra för hur det valda företaget bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Arbetet ska avslutas med en kommentar om den cirkulära ekonomins fördelar och eventuella nackdelar.
Låt eleverna söka information på nätet. Omfattning: 1 000 - 1 500 ord.

Det finns många företag som helt eller delvis jobbar enligt cirkulära principer. Här är några exempel: Inrego, Godsinlösen, Malmö Återbyggdepå, Fairphone, Houdini, Nudie Jeans, Gram, Rude Food, ToolPool och Sunfleet.

I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel.

Vi övergår från att äga och konsumera produkter (förbruka och kasta) till att bli användare av produkternas funktioner genom att hyra, dela, leasa eller låna. Produkter designas för att kunna plockas isär så att de enkelt ska kunna lagas, uppgraderas, renoveras, omtillverkas och återvinnas. Det krävs nya affärsmodeller och tjänster för att systemet ska bli effektivt och lönsamt.

I en cirkulär ekonomi finns inget avfall. Allt material och alla produkter som ett företag eller en privatperson inte behöver eller kan ta tillvara, blir en resurs för någon annan.
På Cradlenet hittar du mer information.

Så här beskriver Naturvårdsverket affärsmodeller i en cirkulär ekonomi:
Affärsmodeller i en cirkulär ekonomi bidrar till att resurser används effektivt och mängden restprodukter som inte kan återanvändas blir minimal. Kännetecken för en cirkulär ekonomi är:

  • Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi
  • Flera produktionsprocesser kombineras i samma värdekedja, olika produktionsprocesser tar tillvara varandras restmaterial
  • Drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som är biobaserade, förnybara och återvinningsbara material
  • Tjänster och funktioner istället för produkter
  • Grönare och effektivare produkter (ekodesign)
  • Förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning
  • Möjliggör gemensamt brukande och ägande av produkter så att de utnyttjas i högre grad