Gå till innehållet
Lektionstips.jpg

Lektionstips

Lektionstips kopplade till Agenda 2030 och hållbar utveckling för gymnasieskolan.

Uppgifter med koppling till Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling – uppgifter och övningar

Länktips

FN-rollspel 
Färdiga rollspel, material och handböcker för planering av ett FN-https://fn.se/fnskola/fn-rollspel/

Läroplanen och hållbar utveckling
Kopplingen av lärande för hållbar utveckling till målen i läroplan och styrdokument.
www.denglobalaskolan.se

Globala målen 
www.globalamalen.se

Sustainable Development Goals 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

The Global Goals 
www.globalgoals.org

Livets lotteri 
Vilka skulle dina förutsättningar vara om du fötts i ett annat land? 
www.livetslotteri.raddabarnen.se

Mänskliga rättigheter 
www.manskligarattigheter.se

Barnkonventionen 
www.unicef.se/barnkonventionen
www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen

Övriga länktips

www.varldskoll.se/                    

www.sustaenable.eu/