Gå till innehållet
rollspel 470x290.png

Lektionstips: Rollspel om klädkonsumtion

Få eleverna att ta ställning om klädkonsumtion. Vad är det verkliga priset för ett par jeans? Ladda ner lektions kit.

Ladda ner lektionsmaterial

Lektionsmaterialet innehåller:

  • Presentationsmaterial med anteckningar.

Vill ni inte genomföra ett rollspel, kan eleverna istället läsa texterna, som sedan används som diskussionsunderlag – i helklass eller i mindre grupper.

  • Att ge eleverna förståelse för vad som är det verkliga priset för ett par billiga jeans
  • Att ge eleverna förståelse för den långa och komplexa process som ligger bakom ett par jeans – och alla andra varor vi köper
  • Att få eleverna att se sambandet mellan konsumtion och det ekologiska fotavtryck varje produkt gör (råvaruuttag, vattenanvändning, växthusgasutsläpp, avfall, avfallshantering med mera)
  • Att få eleverna att fundera över vad som är ett bra köp
  • Att få eleverna att fundera på hur konsumtion hänger samman med de tre aspekterna i hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social)
  • Att få eleverna att fundera över sin egen konsumtion i förhållande till hållbar utveckling