På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Cirkulär ekonomi - den naturliga modellen?

Cirkulär ekonomi fungerar som ett slutet kretslopp där allt som tillverkas återanvänds eller återvinns och blir nya produkter.

Alla produkter ska antingen vara biologiskt nedbrytbara eller kunna föras in i det tekniska kretsloppet igen.  I ett samhälle hållbart på lång sikt, existerar i princip inget avfall.

Minimering, återanvändning och återvinning

Den cirkulära ekonomin bygger på minimering av konsumtion, återanvänding och återvinning. Det som i den linjära ekonomin betraktas som avfall, ses i den cirkulära ekonomin som en resurs.

Linjär ekonomi

Linjär ekonomi är den nu rådande normen där man extraherar resurser, tillverkar en produkt, säljer den till användaren som efter brukande/förbrukning slänger den enligt modellen producera – använda – kasta bort.

Ohållbart

Det linjära tänket är inte hållbart, eftersom jordens resurser är begränsade. Resultatet är råvarubrist, vattenbrist, brist på odlingsbar mark  och ett alltjämt växande sopberg. 
Vi är på kollisionskurs med naturen och överutnyttjar naturresurser, överbelastar ekosystem och klimatet blir mer och mer instabilt. Slit-och-släng har under de senaste 50 åren blivit köp-och-släng och principen har varit att ju fortare vi köper nya prylar desto bättre är det för ekonomin.

Fler och fler får det bättre och bättre

Eftersom jordens befolkning växer och levnadsstandarden ökar i låginkomstländerna, måste resurserna utnyttjas  på ett effektivare sätt. 
För att få en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling måste förnybar energi användas  och produkter måste utformas både för att hålla länge och kunna återanvändas, uppgraderas, rekonditioneras, demonteras och återvinnas.

Användare och funktioner

I den cirkulära ekonomin går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet och perspektivet på konsumenter och produkter måste förändras.  Konsumenter blir främst användare och produkter blir främst funktioner eller tjänster.

Ny design – nya affärsmodeller

I samma takt som produktdesign förändras måste också nya affärsmodeller utvecklas. Ett koncept är att sälja funktioner, tjänster och service istället för att sälja grejer. 
Många företag har börjat ställa om till cirkulär ekonomi: Michelin hyr ut däck och tar betalt per kilometer. Däcken återvinns genom att regummeras. Mud Jeans och Houdini hyr ut kläder istället för att sälja dem. Rolls Royce hyr ut motorer till flygindustrin enlig devisen ”power by the hour”, Caterpillar och Renault återtar gamla motorer, renoverar dem och sätter in dem i nya fordon (”remanufacturing”) – listan kan göras mycket längre. Ytterligare ett exempel är mobiltelefoner som designas och produceras med en längre livslängd, och som kan plockas isär i moduler så att komponenterna kan repareras och användas igen.

Dela mera

Delandeekonomin ingår i den cirkulära ekonomin och är kanske den del som gått snabbast framåt med innovativa affärsmodeller. Bilpooler, Spotify och andra musikdelningstjänster, boendesajten Airbnb, filmuthyrningen Netflix, verktygsuthyrare med många fler är exempel inom delandets ekonomi.