På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hållbar utveckling i skolan

Här kan du läsa mer om vilka kopplingar hållbar utveckling har till Läroplanen, Lgr 11.

”En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.”

Hållbar utveckling definierad av Bruntlandkommissionen 1983                        

2005-2014 förklarades av FN som årtiondet för utbildning för hållbar utveckling.
Sverige antog förklaringen genom att bland annat integrera hållbar utveckling i skolans läro-, kurs- och ämnesplaner.

I EU:s program för livslångt lärande betonas vikten av att främja lärandet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv.

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är ett ramverk för att "... leda världen mot en hållbar och rättvis framtid." Alla 17 mål har också specifika undermål. Mål nummer fyra heter god utbildning för alla. Undermål 4.7 handlar om lärande för hållbar utveckling:
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Hjälpte denna sidan dig?

Ja Nej

Sysav och skolan

Under ett studiebesök pratar Sysavs pedagoger om ett eller flera av följande områden, beroende på dina önskemål om inriktning och elevernas ålder:

  1. hållbar utveckling
  2. livsstil/konsumtion kopplat till ett hållbart samhälle
  3. avfallshierarkin
  4. Sysavs verksamhet och arbete för hållbar utveckling
  5. avfallshantering lokalt och globalt samt då och nu
  6. avfallsmängder och avfallets miljöpåverkan
  7. matsvinn och behandling av matavfall
  8. farligt avfall
  9. produkters livscykel
  10. återbruk och återvinning