Du verkar ha script inaktiverat i webbläsaren. För att kunna använda alla funktionerna måste script aktiveras.

På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

http://www.sysav.se/skola/lararrummet/Avfallstrappan/Deponering-elever/

Deponering

En deponi är det som för inte så länge sedan kallades för soptipp. ”Tippen” har förändrats drastiskt de senaste åren.

Ända fram till 1980-talet var slutgiltig förvaring den vanligaste typen av avfallshantering. I Sverige är det idag en marginell företeelse. 

1 procent

Det avfall som vi inte kan eller bör återvinna läggs på deponi och utgörs till största delen av förorenade massor, asbesthaltiga material samt andra giftiga ämnen. Endast omkring 1 procent av hushållsavfallet deponeras numera.

Stora krav ställs på en deponis konstruktion, som måste ha täta ytskikt, dräneringssystem samt rening av lakvatten. Metangasen som bildas sugs upp i den utsträckning det är möjligt och används som energi.

Sysav har två deponier: Avfallsanläggningen Spillepeng i Malmö och Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad.

Bild

Så lite som möjligt deponeras

Avfall som inte kan materialåtervinnas, behandlas biologiskt, förbrännas med energiutvinning eller på annat sätt nyttiggöras måste deponeras. Deponering är  slutförvaring av avfall.

Deponering
Senast uppdaterat 2018-02-19
Tyck till om sidan

Diskussionsfrågor

  • Varför kastar vi inte allt skräp på soptippen idag?
  • Vad tror ni man kan hitta i en 50 år gammal soptipp?
  • Kan man hitta något av värde i en 50 år gammal soptipp?
  • Är det samma blandning av sopor på en soptipp nu, som det var för 50 år sedan?
  • Varför måste vi deponera (slutförvara under jord) vissa material och ämnen?
  • Varför återvinner vi mer nuförtiden istället för att kasta alla sopor på tippen?
  • Hur tror du att en soptipp ser ut?
  • Medför avfallsdeponering några miljörisker?
  • Tror du att det alltid kommer att finnas sopor som deponeras?

Kontakta oss

  • 040-635 18 00

Kundservice
Kontakta kundservice privat
Vardagar kl 8-16.30

Kontakta kundservice företag
Vardagar kl 8-12,12.45-16.00

Tel: 040-635 18 00
Fax: 040-635 18 10  

Besöksadress
Spillepengsgatan 13
211 24 Malmö
Hitta till oss

Postadress
Box 503 44 
202 13 Malmö

Öppettider
Återvinningscentraler
Övriga anläggningar

Om Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 

Sysav ägs av 14 kommuner och erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.