På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Blir världen bättre?

Syfte Att få förståelse för hur den historiska och kulturella utvecklingen påverkar dagens samhällen.
Tidsåtgång En till fyra lektioner beroende på hur du väljer att genomföra uppgiften.
Form Enskilt eller grupparbete. Grupp- och/eller klassdiskussion och/eller skriftlig redovisning.


Koppling till Gy2011:
Historia, religion, samhällskunskap, naturkunskap

Koppling till Globala målen:

           


Undersök hur det faktiskt står till och hur människans levnadsvillkor påverkas och förändras.

 • Minskar eller ökar barnadödligheten?
 • Får mänskligheten det bättre eller sämre?
 • Ökar eller minskar livslängden globalt? Hur skiljer det sig från världsdel till världsdel och från land till land?
 • Har tillgången på sötvatten förändrats?
 • Kan världsbefolkningens vattenbehov tillgodoses genom avsaltning av havsvatten?
 • Ökar eller minskar den biologiska mångfalden?
 • Får fler barn gå i skolan nu än tidigare? Hur skiljer det sig åt i olika länder?
 • Minskar analfabetismen? Hur påverkar en eventuell höjd kunskapsnivå utvecklingen?
 • Är Sverige ett jämställt samhälle med tanke på kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättningar etc?
 • Hur mycket plast(-avfall) finns det i världshaven? Hur påverkar plasten växt- och djurlivet, och i förlängningen oss människor? Hur ska vi rena haven?
 • Är det mer eller mindre krig i världen nu än för 50 år sedan? Finns det några fördelar med krig? Vilka är krigets nackdelar?

Låt eleverna välja ett eller ett par fokusområden eller alla frågeställningar. Väljer eleverna flera frågeställningar, blir undersökningen ytligare. Frågor som ska besvaras i redovisningen:

 • Varför har det blivit så här?
 • Vad kan göras för att förändra utvecklingen?
 • Vad kan göras för att förbättra utvecklingen?