Gå till innehållet
560x290_energiåtervinning.jpg

Energiåtervinning

Förbränning av sopor är ett komplement till annan avfallsbehandling. Vid avfallsförbränning används den energi som är bunden i materialet.

Avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas kan omvandlas till energi.

Avfallsförbränning är ett komplement till annan avfallsbehandling. Vid avfallsförbränning använder man den energi som är bunden i materialen.

Genom att förbränna sopor istället för att deponera dem minskas utsläppen av växthusgaser. Ersätts fossila bränslen med energi från avfallsförbränning blir miljövinsterna ännu större.

Med optimerad drift och avancerad rökgasrening i avfallskraftvärmeverken reduceras negativ miljöpåverkan, samtidigt som avfall omvandlas till värdefull energi.

Energiutvinning av fjärrvärme och el genom avfallsförbränning är en av Sysavs behandlingsmetoder för avfall.

Avfall blir energi

Sopor förvandlas till el och värme i Sysavs kraftvärmeverk. 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv kommer från sopor. Så här går det till.

Diskussionsfrågor

  1. Vilka slags sopor passar för att elda i ett avfallskraftvärmeverk?
  2. Vad skulle hända om inte sopbilen kom?
  3. Varför är det inte smart att elda soporna hemma?
  4. Hur är era hem uppvärmda?
  5. Hur värms er skola upp?
  6. Vilka olika energikällor känner ni till? Vilka är för- och nackdelarna?