Gå till innehållet
560x290_återanvändning.jpg

Återanvändning

Vid återanvändning används en produkt på nytt, utan att design eller material ändras.

I takt med att vår ekonomi förbättrats, har vi blivit sämre på att återanvända saker. Vi lever i ett köp-och-slängsamhälle, där vi hellre än att laga det som är trasigt kastar det och köper nytt. Mycket av det vi kastar är dessutom varken utslitet eller sönder. Om vi istället gav bort, sålde eller reparerade våra gamla prylar, skulle vi göra stora miljö- och energivinster.

 

Diskussionsfrågor

  1. Är det viktigt att ha den senaste mobilen? Varför?
  2. Har ni någon gång kastat något som fortfarande var helt och fungerande?
  3. Varför kastar vi så mycket mer sopor idag jämfört med hur det var när era morföräldrar var små?
  4. Hur påverkas miljön när nya kläder tillverkas?
  5. Vilka tjänar på att vi köper och slänger allt mer saker? Vilka förlorar på det?
  6. Kommer vi att kasta mer eller mindre sopor om 20 år? Varför?
  7. Kommer vi att vara bättre på att återanvända saker i framtiden?
  8. Kan man lämna saker till återanvändning på Sysavs återvinningscentraler?