Gå till innehållet
En grafik som visar avfallstrappan

Avfallshierarkin

En översikt över avfallshanteringens olika steg.

Avfallshierarkin visar i vilken ordning olika metoder ska användas för avfallsbehandling.

Ett EU-direktiv ligger till grund för avfallshierarkin, som är ett verktyg för att uppnå EU:s miljömål. Läs mer under varje steg!

560x290_förebyggande.jpg

Förebyggande

Avfallsförebyggande handlar helt enkelt om att förhindra uppkomst av sopor och på så sätt minska avfallsmängden.

Läs mer
560x290_återanvändning.jpg

Återanvändning

Vid återanvändning används en produkt på nytt, utan att design eller material ändras.

Läs mer
560x290_materialåtervinning.jpg

Materialåtervinning

Materialåtervinning innebär att jungfruligt material ersätts med använt material som sorterats efter sina egenskaper.

Läs mer
560x290_energiåtervinning.jpg

Energiåtervinning

Förbränning av sopor är ett komplement till annan avfallsbehandling. Vid avfallsförbränning används den energi som är bunden i materialet.

Läs mer
560x290_deponering.jpg

Deponering

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt, samt för material och ämnen vi inte vill ha tillbaka i naturens kretslopp.

Läs mer

Visste du att...

  • Öresundsbron delvis är konstruerad av återvunnen metall och att betongen innehåller glaspulver från återvunnet glas.
  • Det går åt ungefär 10 000 liter vatten för att tillverka ett par jeans.
  • Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst.
  • När man återvinner aluminium sparar man 95 procent av den energi som skulle gått åt om man brutit och använt ny råvara.