04

ÅTERANVÄNDNING

Återbruk nya renoveringstrenden?

Vid återanvändning används en produkt på nytt, vilket bidrar till stora miljö- och energivinster. Sysav medverkar i projekt som uppmuntrar till att man ger bort, säljer eller reparerar gamla prylar.

Avfallsmängderna i Sverige ökar och en betydande del av det samlade avfallet kommer från byggbranschen. Genom återbruk av byggmaterial kan man bidra till kretsloppet och samtidigt spara både naturens och de egna resurserna.

Husrenoveringen riskerar att bli en riktig miljöbov när allt gammalt ska bytas ut mot nytt, men det finns alternativ. På Malmö Återbyggdepå kan man både lämna in och köpa begagnat byggmaterial. Utbudet varierar från enstaka varor till material i stora serier. I sortimentet finns tegel, takpannor, plattor, kakel, fönster, dörrar, skåp, bänkar, sanitetsporslin, beslag, gångjärn, elektriskt material – ja, helt enkelt allt man kan tänka sig i byggväg. Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö stads serviceförvaltning.

Mottaget bygg- och rivningsmaterial för återbruk på Återbyggdepån

2 209 ton

Succé med återvunna vitvaror

Varför slänga fungerande vitvaror som duger alldeles utmärkt för återbruk? Den frågan mynnade ut i ett framgångsrikt samarbete mellan Sysav, Begagnade Vitvaror (BVV) och El-Kretsen.

Projektet kördes igång våren 2018 på Norra Hamnens återvinningscentral där BVV hämtade upp ett stort antal vitvaror som tidigare ägare bedömt som uttjänta. De allra flesta produkterna kunde repareras och säljas vidare, eller användas som ”donatorer” av reservdelar.

– Samarbetet har varit oerhört framgångsrikt och vi hoppas komma igång snart igen. Förhoppningen är att nå en återanvändningsgrad på 50 procent i takt med att vi utvecklar vår serviceavdelning, säger Alex Djordjevic, marknadschef på Begagnade Vitvaror. Från Sysavs håll är man mycket nöjd med projektet som har en stor miljönytta och en bra cirkulär ekonomi. Ytterligare ett positivt resultat är att stölderna av vitvaror på återvinningscentralerna har minskat, eftersom BVV redan har tagit hand om de bästa produkterna. I samband med tidningen Recyclings tävling Återvinningsgalan, vann BVV priset för Årets WEEE- initiativ.

Projektet i siffror:

  • 1 277 stycken varor hanterades totalt mellan maj – augusti
  • 493 stycken (38%) av dessa är åter i bruk
  • 709 stycken varor blev donatorer och användes som reservdelar
  • 45 stycken gick till återvinning