03

FARLIGT AVFALL

Det farliga avfallet hanteras på olika sätt

Sysav har en godkänd anläggning för att ta emot farligt avfall. Här sorteras avfallet och en bedömning görs huruvida Sysav kan ta hand om avfallet eller om det måste skickas vidare till andra anläggningar för vidare hantering.

Det farliga avfallet hanteras på olika sätt. De vanligaste metoderna är återvinning, förbränning med energiutvinning, neutralisation, deponi och separationsmetod som kallas kryo-malning.


Goda rutiner för radioaktivt avfall

Ungefär 50 gånger varje år får Sysav larm om radioaktivt avfall, det vill säga avfall som felaktigt kommer till Sysav.

Radioaktiviteten upptäcks när avfallet vägs och skannas och då är det mycket viktigt att hantera det på rätt sätt. Rätt hantering av radioaktivt avfall är dessutom en viktig arbetsmiljöfråga. När radioaktivt avfall upptäcks, utförs ett antal omsorgsfulla kontroller innan man beslutar om nästa steg. 

Om nivåerna är under Sysavs gränsvärden skickas avfallet vidare enligt invägning. Ligger de däremot över så vidtas åtgärder som kan vara allt från att tippa avfallet på en särskilt uppmärkt och avskild plats på Spillepeng, till att – i vissa extrema fall – låta kunden hämta avfallet igen. Oavsett åtgärd informeras alltid berörda myndigheter om hur avfallet hanteras. Det vanligaste radioaktiva avfallet som kommer till Sysav är sjukhusavfall, som står för hela åtta av tio larm. Rutinerna för hanteringen har successivt förfinats, parallellt med att mätinstrumenten har blivit bättre. Personalen känner sig trygg och säker i arbetet med radioaktivt avfall och riskerna för att anläggning, miljö och personal ska ta skada är väldigt liten.

Minskad mängd farligt avfall beror till del på olika orsaker kopplade till enstaka företagskunder samt minskad mängd elektronik via återvinningscentralerna.

Exempel på farligt avfall i hushållen

Exempel på farligt avfall inom industrin

Total mängd insamlat farligt avfall via Samlaren 2018

21 400 kg

Total mängd mottaget farligt avfall till koncernen

0 50 000 100 000 39 100 2018 43 400 2017 47 700 2016

Insamlat via Samlaren

135 200 st

Insamlat via Samlaren

182 900 st

Insamlat via Samlaren

5 100 kg

Här kan hushållen lämna in farligt avfall

Återvinningscentralerna

Samlaren

Farligt avfall-bilen

Laddar...

Hyllad insats av Sysavs kemister

En dag i maj ringde miljöförvaltningen i Hässleholm till Sysavs kemist Mikael Quednau på Farligt avfall och logistik. De hade ett uppdrag som gällde sortering av kemikalier.

Mikael och hans kollega Martin Andersson fick en smärre chock när de anlände till den aktuella adressen, som var hemma hos en privatperson.

– Vi hade aldrig sett något liknade, berättar Martin. Det fanns kemikalier överallt i den lilla bostaden. Det rörde sig om minst femtusen olika kemikaliebehållare.

Fyndet – kemikalier till en sammanlagd vikt av 1,9 ton – sorterades, förpackades, fraktades och dokumenterades för att slutligen destrueras. Insatsen har hyllats, både internt och av uppdragsgivaren Hässleholms kommun.

– Samarbetet med Mikael och Martin fungerade utomordentligt bra, säger kommunens miljöinspektör Åsa Bjerstedt. Vi kände oss trygga med deras kompetens och enades snabbt om hur den oerhört stora mängden kemikalier skulle hanteras.

TRE SNABBA FRÅGOR

Hur vanligt tror ni att det är med kemikaliegömmor hos privatpersoner?

Mikael Quednau: Att folk samlar i större omfattning är nog ovanligt. Det är säkert vanligare att folk har mindre mängder hemma, kanske lite gammalt bekämpningsmedel. Sen kan det ju finnas de som har kemikalier hemma för att tillverka exempelvis fyrverkerier.

Är ni rädda på jobbet?

Martin Andersson: Nej, men vi har respekt för det. Vi är försiktiga och lite på tå. Men rädd är jag inte, då hade det inte gått att jobba.

Vad är ni själva mest nöjda med?

Mikael Quednau: Det är kul att vi har kompetensen och resurserna att utföra den här typen av uppdrag.

Sysavkemisternas arbete i vardagen

På avdelningen finns sex kemister, alltid minst en på fältet, men oftast två eller tre. Ett normalt uppdrag kan handla om att bedöma, sortera, packa och hämta farligt avfall. Spontankunder finns också, de kommer direkt till anläggningen. Ofta är det företag (till exempel städ- och rivningsföretag) men det kan också vara privatkunder.