10

LEDNING

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse – ledamöter

My Gillberg (MP)

Ordförande Malmö

Göran Holm (M)

Vice ordförande Vellinge

Anders Berngarn (M)

Lomma

Bo Carlqvist (S)

Malmö

Mätta Ivarsson (MP)

Lund

Katja Larsson (S)

Burlöv

Stefan Malmberg (S)

Ystad

Johnny Nilsson (S)

Trelleborg

Karl-Erik Olsson (S)

Simrishamn

Mats Svanberg (M)

Malmö

Christer Wallin (M)

Lund

Styrelse – suppleanter

Magnus Alm (S)

Skurup

Pia Almström (M)

Kävlinge

Håkan Andersson (SD)

Malmö

Göran Gärtner (M)

Trelleborg

Carin Larsson (S)

Malmö

Lirije Latifi (S)

Malmö

Lars Lundberg (KD)

Sjöbo

Sverker Nordgren (M)

Svedala

Leif Sandberg (C)

Tomelilla

Linda Dahlberg Wirje (M)

Malmö

Christian Sonesson (M)

Staffanstorp

Isa Yilmaz (S)

Malmö

Personal­representanter – ordinarie

Martina Thorsell
Henrik Stridh

Personal­representanter – suppleanter

Christina Thörnberg
Tomas Nilsson

Ledningsgrupp

Peter Engström

VD

Håkan Bill

Ekonomi- och inköpschef

Gunilla Carlsson

Kommunikations­chef

Carina Eklund

Avdelnings­chef Verksamhets­utveckling

Karin Linderos

HR-chef

Jennie Kullberg

HR-chef

Håkan Lindsjö

Operativ chef

Mathias Lindsjö

Avdelningschef Kommun­relationer

Anders Persson

VD, Sysav Utveckling AB

Magnus Thysell

Marknadschef