Gå till innehållet

okt 07, 2011 12:44

Pressmeddelande

Sysavs biogasanläggning står färdig 2014

Sysavs styrelse har nu på förmiddagen fattat beslut om att bygga en biogasanläggning på Spillepeng i Malmö.

Kapaciteten kommer att bli 80 000 – 100 000 ton varav ungefär hälften baseras på matavfallet som kommer att samlas in av Sysavs ägarkommunerna. Resterande del i anläggningen blir livsmedelsavfall och gödsel.

Lokaliseringen är vald med hänsyn tagen till transporter, boende, befintlig infrastruktur för avfallshantering, läge vid industriområde samt investeringskostnad.


För mer information kontakta
Kjerstin Ekvall, chef för Biotec, 040 - 635 20 80
Håkan Rylander, vd 070 - 680 18 01 
Gunilla Carlsson, Kommunikationschef 040 - 635 18 04

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.