Gå till innehållet

jun 18, 2014 08:22

Pressmeddelande

Sysav i unikt samarbetsprojekt för ökad återanvändning av möbler

Nyhetsbild: Sysav i unikt samarbetsprojekt för ökad återanvändning av möbler

Sverige konsumerar näst flest möbler per person i världen.Bara en bråkdel återanvänds.I ett unikt samarbetsprojekt ska nu Erikshjälpen Second Hand, Akademiska Hus, Sysav och Pingstkyrkan i Lund försöka ändra på detta.

– Detta är ett fantastiskt roligt projekt för att förebygga och återanvända avfall i form av möbler. Dessutom sparar det studenternas plånböcker, säger Anders Persson, VD för Sysav Utveckling.

I slutet av augusti öppnar Erikshjälpen Second Hand sin andra butik i Lund.Öppnandet är resultatet av ett samarbete mellan fyra olika parter.Akademiska Hus står för lokalen, Sysav ställer upp en speciell insamlingscontainer vid Gastelyckans återvinningscentral och Erikshjälpen Second Hand och Pingstkyrkan i Lund sköter försäljningen.Butiken ligger på Tornavägen 11 i utkanten av LTH-området, strax intill Helsingkronas nya studentbostadshus.

-Vi vill bidra till att skapa attraktiva campusområden där boende- och undervisningsmiljöer stärker universitetets attraktivitet. Här i Lund kommer vi att skapa en mängd nya studentbostäder inom några år och genom det här samarbetet kan vi erbjuda studenterna att göra ett hållbart val när de möblerar sina bostäder, säger regiondirektör Tomas Ringdahl, som välkomnar samarbetet. 

Bakgrunden till samarbetet är ett examensarbete av miljövetaren Ellen Lindblad. I detta tittade hon på återanvändning av möbler och kunde då konstatera att närmare 9 000 återbrukbara soffor, resårmadrasser, stolar och bokhylla kasserades varje år på Gastelyckans återvinningscentral.

Den nya second hand-butiken syftar till att låta möblerna få en chans att leva ut hela sin livslängd, samtidigt som inkomsterna från försäljningen till går till välgörande ändamål.

– Erikshjälpens närvaro i Lund är viktig för såväl givare och kunder, som för de många som är beroende av vårt sociala och humanitära biståndsarbete. Samarbetet med Akademiska hus och Sysav stärker våra förutsättningar till utökade insatser, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand.Hälften av överskottet kommer Pingstkyrkan i Lund att använda till lokala projekt.

–Vi är mycket glada över att kunna öppna en andra butik i Lund, vilket kommer att generera mer pengar till vår hjälpverksamhet. Inriktningen kommer att ligga på barn och hemlösa, säger lead pastor Krister Hultberg.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar.

Mer än 90 procent av avfallet återvinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.


Relaterade bilder & videos