Gå till innehållet

mar 05, 2010 10:58

Pressmeddelande

Sysav går in i Carl F AB

Miljövinst genom ökad återvinning
Sysav köper 25 procent av Carl F AB. Det fördjupade samarbetet innebär goda förutsättningar för en effektiv materialåtervinning och behandling av brännbart avfall samt tillgång till resurser för avfallstransporter.

Carl F AB är sedan lång tid tillbaka en stor leverantör av brännbart avfall till Sysav, en relation som funnits sedan många år. Nu befästs denna relation genom ett delägarskap.
Håkan Rylander, v d för Sysav kommenterar:

- Carl F AB och Sysav har fört diskussioner under flera års tid. Vi har nu kommit till ett avslut och det är till stor glädje för båda företagen. Som delägare i Carl F AB får Sysav ökade möjligheter till sortering och återvinning av material och brännbart avfall. Vi kommer även att kunna erbjuda helhetslösningar när det gäller effektiv avfallshantering, återvinning och energiutvinning som vi inte tidigare kunnat.

Carl F AB är ett av sydvästra Skånes ledande företag inom avfallshantering och materialhantering, med över 100 års erfarenhet. Carl F AB återvinner 97 procent av det transporterade avfallet varje år. Sysav har mer än 35 års erfarenhet av avfallsbehandling. Mer än 96 procent av allt avfall Sysav hanterar återvinns idag som material och energi. Mindre än 4 procent läggs på en s.k. deponi (säker soptipp eller långtidsförvaring).

Fakta Carl F AB
Bildat 1888
Uppdrag: Avfallshantering och materialåtervinning.
VD: Curt F Jönsson
Omsättning: ca 105 miljoner SEK
Antal anställda: 61
Hanterad mängd avfall: ca 80 000 ton
Återvinningsgrad: 97 procent

Fakta Sysav AB
Bildat 1974
Uppdrag: Behandlar avfall från hushåll och företag i södra Skåne.
VD: Håkan Rylander
Omsättning: (2009) 746 miljoner SEK
Antal anställda: 280
Hanterad mängd avfall (2009): 792 505 ton
Återvinningsgrad: 96 procent
För mer information kontakta

Håkan Rylander, VD 040 - 635 18 01, eller
Curt F Jönsson, VD, Carl F AB, 040 – 18 03 01
Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten. Sysav är miljö- och kvalitetscertifierat.