Gå till innehållet

feb 15, 2019 07:30

Pressmeddelande

Så tränar du katten att ta ut matavfallet

Nyhetsbild: Så tränar du katten att ta ut matavfallet

Mycket uppmuntran och ett överjordiskt tålamod - det är några av framgångsfaktorerna för att få katten att ta ut matavfallet. Men om man inte har någon katt att dressera? Lugn, kampanjen "Gör det inte svårare än vad det är" ger fler tips på hur man kan krångla till det.

- Med kampanjen vill vi visa dem som ännu inte sorterar sitt matavfall att det inte är svårt. Och få de som redan sorterar sitt matavfall att göra ytterligare en insats. Vi vet att en fjärdedel av innehållet i en vanlig soppåse är matavfall. Det kan vi se i våra plockanalyser. Matavfall som skulle kunna göra nytta istället, säger Ann Thorén, projektledare på Sysav.

Bästa tipset för att få matavfallssorteringen att fungera är att byta påsen ofta, så blir hanteringen enklare hemma i köket.

Vad är matavfall? Det som blir över efter tillagning hemma eller på restaurang. Restavfall i sin tur, är avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. Det är alltså det som blir kvar när man har sorterat ut farligt avfall, elektronikavfall, läkemedel, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.

– Att äta upp maten först, är så klart det allra bästa, men det som blir över ska sedan sorteras rätt, i matavfallspåsen. Att kasta mat i restavfallet innebär att den viktiga näringen går till spillo. Läggs det i matavfallspåsen kommer näringen till nytta på vår åkermark, säger Ann Thorén.

Och det är enkelt att göra rätt: sortera ut matavfallet, maten i påsen och påsen i rätt kärl.

Biogas från en påse matavfall motsvarar 2,5 dl bensin. Jämfört med fossila bränslen ger biogas renare luft med färre skadliga partiklar och inga extra utsläpp av koldioxid.

En påse matavfall ger också tillräckligt med biogödsel för att odla havre till elva portioner havregröt. Biogödsel gör oss mindre beroende av importerat mineralgödsel. Bland annat innehåller det fosfor som liksom olja är en ändlig resurs. Men som, till skillnad från olja, inte kan ersättas av annat.

Fakta om kampanjen 
27 aktörer står bakom kampanjen ”Gör det inte svårare än vad det är”: kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Skåne och Västra Götaland tillsammans med Avfall Sverige. I Sysavregionen deltar Kävlinge, Svedala, Lomma, Trelleborg, Vellinge, Skurup och Ystads kommun.

Kampanjen lanseras den 15:e februari i digital och fysisk form. Läs mer på gördetintesvårare.se.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Kontaktpersoner

Ann Thorén

Ann Thorén

Projektledare, samarbetsprojekt med Sysavs ägarkommuner

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt