Gå till innehållet

apr 06, 2018 13:00

Pressmeddelande

​Resterkocken finalist i internationell tävling

Nyhetsbild: ​Resterkocken finalist i internationell tävling "Gör något gott av något gammalt" var utmaningen i tävlingen Resterkocken.

"Gör något gott av något gammalt" var utmaningen i tävlingen Resterkocken.

"Gör något gott av något gammalt" var utmaningen i Resterkocken - en tävling som engagerade många matintresserade skånska ungdomar i höstas. Nu är Resterkocken finalist i den internationella tävlingen EWWR Awards.

Resterkocken riktade sig till barn och ungdomar i årskurs 4–9 i södra Skåne och gick ut på att dela sitt bästa matrest-recept som bild, film eller text på resterkocken.se.

- Resterkocken fick positiv respons bland skolorna i södra Skåne. Det blev inte bara en tävling om att laga mat på rester utan bidrog även till att skapa engagemang kring miljöfrågor. Vi hoppas att Resterkocken sprider sig vidare till fler kommuner i Sverige och gärna till resten av Europa. Planer finns redan på att upprepa tävlingen till hösten, säger Ann Thorén, projektledare Sysav.

Vinnare utses i maj

Under 2017 genomfördes över 13 000 aktiviteter för att minska avfallet i Europa. Resterkocken som togs fram av Sysav och dess 14 ägarkommuner är en av tre finalister i kategorin "Public administration and organisation" och tävlar om titeln ”Europas bästa projekt”. Vinnare utses i Bryssel den 22 maj.

– Resterkocken är ett bra exempel på en väg att nå konsumenten och särskilt ungdomar. Det är något som vi också arbetar med när det gäller kampanjen miljönär.se, kampanjerna stöttar varandra, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

Bakgrund

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Det var i detta projekt som tävlingen Resterkocken tog sin början. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering och nationell samordnare av Europa minskar avfallet-veckan. 

Kontaktperson ägarkommuner: 

Ingela Morfeldt, Projektledare matavfall, VA SYD, tel: 040 635 04 49, ingela.morfeldt@vasyd.se

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Sysav ägs av 14 kommuner - Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Relaterade bilder & videos

Kontaktpersoner

Ann Thorén

Ann Thorén

Projektledare, samarbetsprojekt med Sysavs ägarkommuner