Gå till innehållet

maj 25, 2022 09:30

Pressmeddelande

Malin Dahlroth ny vd och koncernchef på Sysav

Nyhetsbild: Malin Dahlroth ny vd och koncernchef på Sysav Malin Dahlroth ny VD och koncernchef för Sysav

Malin Dahlroth ny VD och koncernchef för Sysav

Sysavs styrelse har utsett Malin Dahlroth till ny VD och koncernchef för Sysav att efterträda Peter Engström. Malin Dahlroth tillträder sin nya roll i september 2022. Hon kommer närmast från Uniper Sverige som chef för affärsutveckling i Norden.

Malin Dahlroth har nästan 15 års erfarenhet från energibranschen. De senaste sex åren i ledande positioner inom Uniper och dessförinnan på E.ON. Hon har utöver sin erfarenhet av affärsutveckling mångårig erfarenhet inom finans, bland annat som CFO och ekonomi- och skattechef. Hon har även en bakgrund som jurist.

- Vi är väldigt glada att välkomna Malin Dahlroth till Sysav. Vi är övertygade om att Malin kommer att tillföra såväl nytänkande som ett genuint hållbarhetsperspektiv till Sysav. Malins inkluderande ledarstil och hennes breda bakgrund inom både finans och affärsutveckling är också oerhört värdefull, säger Anders Berngarn, ordförande i Sysavs styrelse.

- Sysav är ett välskött bolag som redan idag spelar en central roll i att utveckla södra Skåne till en hållbar region. Ett tydligt fokus på återvinning, klimatet och en cirkulär ekonomi är avgörande för framtiden. Jag är stolt över att få möjligheten att leda Sysav in i nästa fas. Bolagets viktiga samhällsuppdrag i kombination med viljan att tänka nytt och visa vägen framåt är vad som gör denna uppgift extra spännande och meningsfull. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och Sysavs medarbetare få fortsätta att utveckla det arbete som Peter Engström inlett, säger Malin Dahlroth.

Malin Dahlroth efterträder Peter Engström som framgångsrikt drivit Sysav under de senaste åtta åren. Peter Engström meddelande under 2021 sin avsikt att gå i pension efter sommaren 2022. Vd-bytet sker under september 2022.

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.