Gå till innehållet

jun 10, 2021 07:30

Pressmeddelande

En fimp i sanden - påverkar väl inte dig?

Nyhetsbild: En fimp i sanden - påverkar väl inte dig? Det går snabbt att fimpa i sanden och vända ansiktet mot solen igen. Men din fimp hamnar i barnens sandslott, släpper ut miljögifter och ökar nedskräpningen.

Det går snabbt att fimpa i sanden och vända ansiktet mot solen igen. Men din fimp hamnar i barnens sandslott, släpper ut miljögifter och ökar nedskräpningen.

En fimp i sanden påverkar väl inte dig?

Varje år slängs en miljard fimpar på marken i Sverige. Fimpar som blir till mikroplaster och giftiga ämnen i naturen – och leder till ökad nedskräpning. Sysav lanserar nu kampanjen ”Det påverkar inte dig” för att öka medvetenheten om nedskräpningens pris. 

En enda fimp påverkar

Det går snabbt att fimpa i sanden och vända ansiktet mot solen igen. Men din fimp hamnar i barnens sandslott, släpper ut miljögifter och ökar nedskräpningen. För när någon börjar skräpa ner, följer andra efter. En enda fimp på marken är en av de 1 miljard fimpar som varje år slängs på gator och stränder i Sverige. En fimp innehåller plast och en mängd andra miljöfarliga ämnen som kadmium och arsenik. Cigarettfimpen är vårt vanligaste skräp och hamnar ofta i dagvattenbrunnar, följer med ut i havet och sprider miljögifter.

35 miljoner skräpföremål

Fimpen följt av snuskudden, plastföremålet och matförpackningen är de skräpföremål som leder ligan av vad som oftast hamnar på gator, torg och i naturen. Enligt Håll Sverige Rents första nationella mätning av skräp från juni 2020 slänger svenskar cirka 35 miljoner skräpföremål på marken under en vecka. Att inte skräpa ner borde vara självklart, men varje vecka slänger svenskar miljontals med fimpar, förpackningar, papper och snuskuddar på marken. Studier visar att sociala normer, kunskapsbrist, otydlighet i vem som har ansvaret – individen eller samhället – samt ren och skär bekvämlighet påverkar våra nedskräpningsbeteenden.

- Vägen till att minska nedskräpning går genom ökad kunskap och en större delaktighet kring vår gemensamma miljö. Det krävs att alla hjälper till och drar sitt skräp till stacken. För att ändra beteenden behövs också kunskap om vilka regler om som gäller. Många rökare vet exempelvis inte att det är förbjudet att slänga en fimp på marken, i Naturvårdsverkets studie* var det 74 procent av de svarande som inte kände till förbudet, säger Ann Thorén, projektledare Sysav. 

Uppmärksammas i Sysavs ägarkommuner
Sysavs ägarkommuner har stort fokus på att minska nedskräpningen och det görs olika insatser för att uppmärksamma problemet. I sommar går det att se en fotoutställning som vill skapa medvetenhet kring om vad nedskräpning leder till och hur det påverkar samhället, miljön och individen. Utställningen visas bland annat i Lomma, Ystad och Kävlinge men kommer dyka upp i fler kommuner efter hand.

- Med kampanjen vill vi minska nedskräpningen genom att visa äkta men aningens tillskruvade situationer som knyter sig i magen, säger Ann Thorén.

- Ystads kommun har i flera år arbetat för att minska nedskräpningen i kommunen och vi ser att arbetet har gett resultat. Intresset och engagemanget har ökat gällande nedskräpningsproblematiken vilket är otroligt roligt. Med denna utställning hoppas vi kunna engagera Ystadborna ännu mer att tänka på att nedskräpningen påverkar både dig och mig – och alla andra”, säger Elin Jöryd, kommunikatör på Avfallsenheten i Ystads kommun. 

I sommar visas bilderna på följande platser: 

Lomma:
Kajgatan, Sommargågatan i Lomma
Parkallén vid Långa bryggan i Bjärred 

Ystad: 
Österportstorg 1 – 22 juni
Segelgatan vid Marinan 22 juni – 14 juli

Kävlinge: 
Bilderna visas på sex olika ställen i kommunen.

Kävlinge Centrum, Unionstorget. v. 27 - 28
Barsebäcks Strand. v. 29 - 30
Barsebäcksvägen, öster om Malmövägen, vid busshållplatsen. v. 31 - 32
Dösjebro Station, norra sidan. v. 33 - 34
Furulund Station, västra sidan. v. 35 - 36
Kävlinge Station, Högalidsvägen. v. 37 - 38

*Naturvårdsverkets studie ”Beteenden bakom nedskräpning” 2018

Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Kontaktpersoner

Ann Thorén

Ann Thorén

Projektledare, samarbetsprojekt med Sysavs ägarkommuner

Susanna Christensson

Susanna Christensson

Kommunikatör, kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt

Taggar

klimat