Gå till innehållet

nov 26, 2020 13:22

Nyhet

Siptex sluter återvinningscirkeln för textil

Nyhetsbild: Siptex sluter återvinningscirkeln för textil Erik Perzon berättar vad som krävs för att textilindustrin ska bli mer cirkulär - där Siptex är en viktig pusselbit. Foto: Andreas Offesson

Erik Perzon berättar vad som krävs för att textilindustrin ska bli mer cirkulär - där Siptex är en viktig pusselbit. Foto: Andreas Offesson

Den världsunika textilsorteringsmaskinen Siptex möjliggör textilåtervinning i större skala. 
-Med Siptex faller en viktig pusselbit på plats för att textilindustrin ska kunna bli cirkulär, säger Erik Perzon, projektledare på IVL.

Idag återvinns väldigt lite textil. Problemet har flera grunder, men en stor del är att ny textil är för billig. Värdet av textilavfall är för lågt för att det ska löna sig för marknaden att utveckla system för återvinning. Det har helt enkelt inte gått att räkna hem affären tidigare.

-Det har varit ett Moment 22. De som sorterar och samlar in textil har inte haft incitament att sortera för något annat än återbruk, eftersom ingen vill köpa det lågvärdiga textilskräpet. Inte heller har någon vågat skala upp återvinningen, eftersom de har fått höra det omvända: "Varför investera i teknik, när det inte finns tillräckligt material att köpa vettiga volymer av". Nu är det inte så längre, nu skalas återvinningen upp, till exempel Renewcell, Södra och en massa andra tekniker, säger Erik Perzon, senior projektledare på IVL och materialexpert.

Siptex - den saknade pusselbiten

I takt med att nya återvinningstekniker har kommit, har också behovet av textilavfall ökat. Där kommer Siptex in i bilden. Textilåtervinningsföretagen behöver köpa stora väldefinierade volymer material.

-Man kan inte hälla in en container blandade textilier och tro att det går att återvinna. Det behöver vara sorterat material och olika återvinningstekniker kräver olika slags material. Det behövs en snabb, precis och billig sortering annars blir det för dyrt. Det är här Siptex är den saknade pusselbiten, säger Erik Perzon.

Bomullsfält i Malmö

Siptex är världens första storskaliga anläggning i sitt slag. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser.

-Det är fantastiskt att Sysav tar det här stora steget och etablerar textilsortering i den här stora skalan. Siptex kommer att sätta standard för hela branschen. Även råvaran som blir över och som ingen köper idag, kan leda till nya tekniker. Nu vet vi att den här råvaran finns - det kan driva teknikutvecklingen för återvinning framåt.

I och med att Siptex sorterar ut råvaran som blir ny textil, betyder det att textilråvaran faktiskt produceras där den konsumeras.

-Nu får vi en inhemsk produktion av textil. Det är nästan som att vi plötsligt har ett bomullsfält i Malmö, men ett som inte är förknippat med den miljöpåverkan som bomullsodling har.

Hur ser framtiden för textilåtervinning ut?

-Jag tror och hoppas att det blir en mer naturlig del i textilindustrin, att man betraktar återvunnen textil som en av de råvaror som är naturliga att använda. Det kommer alltid finnas nyproduktion och nyråvara, men framöver tror jag att det inte blir lika separerat som det är idag, utan ett mer integrerat cirkulärt flöde. Att vi dels producerar återvunnet material och dels funderar redan i designskedet över hur produkten ska återvinnas. På konsumentsidan hoppas jag att konsumenter inte slänger textilier i soporna, utan blir bättre både på återbruk och att lämna in saker till återvinning.

Något som är viktigt för att driva på utvecklingen är styrmedel. Ett producentansvar på textil är på gång och det finns ett EU-beslut om att alla medlemsländer ska samla in textil 2025. Offentlig upphandling är också något som kan påverka utvecklingen av efterfrågan på återvunnen textil.

-Tiden för textilåtervinning är nu. Vi är på väg mot ett paradigmskifte.

Nu kan textilindustrin bli cirkulär

Nu invigs Siptex. Erik Perzon ser fram emot att se vad framtiden bär för textilsorteringsmaskinen, vart materialet tar vägen och vad de kommer att göra för nya produkter.

-Jag tror inte att det bara blir textil i framtiden, utan också exempelvis kompositer i fordon och andra materiallösningar. Det viktigaste är att en viktig pusselbit faller på plats med Siptex för att textilindustrin ska kunna bli cirkulär. Det här är verkligen något som saknats innan. Det känns extra kul att det görs i Sverige!

Fakta: Om Siptex

Siptex är världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser. Siptex delfinansieras av Vinnova Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium. Från november 2021 upphör Siptex att vara ett forskningsprojekt och övergår helt till Sysav, som har investerat i anläggningen.

Fakta: Om textilåtervinning

För att återvinna textil finns olika metoder. Vilken metod som är bäst, beror på vad det handlar om för textil. Textil är ett samlingsbegrepp och det finns många olika material och ofta blandmaterial. Därför behöver man kunna sortera ut materialen, för att kunna återvinna det.

Kemisk återvinning

Det finns kemiska metoder som innebär att fibrerna i textilierna bryts ned med hjälp av kemikalier för att sedan sammanföras igen genom andra processer. De nya fibrerna kan sedan spinnas till ny tråd eller bli annat material. Resultatet blir ett material av hög kvalitet.

Mekanisk återvinning

Mekaniska metoder behövs om textilen är en för komplicerad blandning för att kunna återvinnas kemiskt. Då rivs materialet upp och fibrerna friläggs. Resultatet blir ett sämre material än det var från början, men det är å andra sidan en robust teknik, kemikaliefri och inte energikrävande. Mekaniska metoder är också det enda sättet idag att återvinna bomull med bomullens egenskaper bibehållna. Återvinner man bomull kemiskt blir det viskos.
Läs mer om textilåtervinning.

Kontaktpersoner

 Anna Vilén

Anna Vilén

Kommunikatör, Marknadskommunikation och varumärke

Johan Aspegren

Johan Aspegren

Kommunikationschef

Taggar

siptex