Gå till innehållet

nov 14, 2018 16:09

Nyhet

Rekordmycket fallfrukt samlades in i år

Nyhetsbild: Rekordmycket fallfrukt samlades in i år

Resultatet av årets insamling av fallfrukt blev cirka 334 ton. Det är mer än dubbelt så mycket som förra året. Frukten omvandlas till biogas som är ett fossilfritt alternativ till bensin och diesel.

Fallfrukten blandas med övrigt insamlat matavfall i Sysavs förbehandlingsanläggning och omvandlas till en slurry. Slurryn skickas till en biogasanläggning där den rötas och blir till biogas och biogödsel.

–Ett kilo äpplen kan driva en biogasbil nästan två kilometer. Årets varma sommar har gjort att rekordmycket fallfrukt nu kan omvandlas till fordonsbränsle, säger Patrik Lövgren, områdeschef Återvinningsanläggningar.

Om matavfall och biogas

  • 7,5 kg matavfall ≈ 1 liter bensin ≈ 0,7 kg biogas.
  • 5 kg matavfall kan ge bränsle för att åka nästan 1 mil med en personbil.
  • En personbil kan köra nästan 4 km på biogasen från matavfallet i en matavfallspåse (om en påse antas väga 2 kg).

Varför biogas?

Biogas är ett rent och förnybart bränsle och därmed ett viktigt komplement till bensin och diesel. Till stor del består biogasen av den energirika gasen metan. Eftersom den utvinns från biologiskt material, ökar inte koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom användning av biogas.