Gå till innehållet

dec 05, 2022 09:32

Nyhet

Förändringar bland produkter för industriavfall

Nyhetsbild: Förändringar bland produkter för industriavfall

Från årsskiftet införs nya produkter samt nya produktnamn. I tabellerna längre ned ser du sammanställningar per produktkategori.

Från 2023 kommer Sysav att göra förändringar bland produkterna för industriavfall. Sysav vill bidra till att minska de skadliga klimateffekterna till följd av växthusgasutsläpp. Vi arbetar för att minska mängden fossilt material in till vår energiåtervinning. Ökade kostnader för utsläppsrätter gör att vi också måste justera priserna.

Sysav inför differentierade priser beroende på volymprocent fossilt innehåll

  • Brännbart avfall delas upp i fyra fraktioner, beroende på mängd fossilt innehåll.
  • Större brännbart delas upp i två fraktioner, beroende på mängd fossilt innehåll.
  • Produkter för Blandat avfall byter namn till Sorterbart avfall, och delas in i olika produkter beroende på fossilt innehåll. Produkten får inte längre innehålla gips, gips lämnas separat. (Uppdatering: 6 mars 2023 återinfördes möjligheten att lämna Sorterbart avfall med gips, i enlighet med kundönskemål. Se aktuell prislista på sysav.se/priser)

Här kan du se en film om förändringarna


Produkter för brännbart avfall

Produktnamn 2022
Produktnamn fr o m 2023 Typ av ändring
Brännbart avfall Brännbart med upp till 30 vol-% fossilt innehåll Ny produkt
Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt innehåll Ny produkt
Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt innehåll Ny produkt
Brännbart med upp till 100 vol-% fossilt innehåll Ny produkt
Brännbart m livsmedel Brännbart med livsmedel med upp till 50 vol-% fossilt Nytt produktnamn
Större brännbart Större brännbart med upp till 50 vol-% fossilt Ny produkt
Större brännbart med upp till 75 vol-% fossilt Ny produkt


Produkter för sorterbart avfall (tidigare blandat)

Produktnamn 2022 Produktnamn fr o m 2023 Typ av ändring
Blandat MED gips/mineralull/resår Sorterbart avfall med mineralull med upp till 50 vol-% fossilt Ny produkt
Sorterbart avfall med mineralull med upp till 75 vol-% fossilt Ny produkt
Blandat UTAN gips/mineralull/resår Sorterbart avfall utan mineralull med upp till 50 vol-% fossilt Ny produkt
Sorterbart avfall utan mineralull med upp till 75 vol-% fossilt Ny produkt

Produkter för inerta material

Produktnamn 2022 Produktnamn fr o m 2023 Typ av ändring
Asfalt ej FA Inert, asfalt ej FA Nytt produktnamn
Betong Inert, betong Nytt produktnamn
Blandat inert material Inert, blandat Nytt produktnamn
Leca/lättbetong Inert, lättbetong Nytt produktnamn
Schakt/Lera Inert, schakt/lera Nytt produktnamn
Tegel Inert, tegel Nytt produktnamn


Produkter för träavfall

Produktnamn 2022 Produktnamn fr o m 2023 Typ av ändring
Impregnerat trä/slipers Trä, impregnerat inkl slipers Nytt produktnamn
Trä, målat/limmat Trä, målat/limmat Ingen ändring
Rent trä, omålat Trä, obehandlat Nytt produktnamn


Produkter för trädgårdsavfall

Produktnamn 2022 Produktnamn fr o m 2023 Typ av ändring
Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall till kompostering Nytt produktnamn
Blandat Park & trädgårdsavf Trädgårdsavfall till sortering Nytt produktnamn


Produkter Återvinningscentralen för företag - Spillepeng, Malmö

Produktnamn 2022 Produktnamn fr o m 2023 Typ av ändring
Brännbart avfall - FÅVC ÅVC-F Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt Nytt produktnamn
ÅVC-F Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt Ny produkt
Gips - FÅVC ÅVC-F Gips Nytt produktnamn
Hundlatrin - FÅVC ÅVC-F Hundlatrin Nytt produktnamn
Hårdplast-FÅVC ÅVC-F Hårdplast Nytt produktnamn
Inert material - FÅVC ÅVC-F Inert material Nytt produktnamn
Grovavfall-FÅVC ÅVC-F Självsortering med upp till 50 vol-% fossilt Nytt produktnamn
ÅVC-F Självsortering med upp till 75 vol-% fossilt Ny produkt
Skrot - FÅVC ÅVC-F Skrot Nytt produktnamn
Impregnerat trä - FÅVC ÅVC-F Trä, impregnerat inkl slipers Nytt produktnamn
Trä, målat/limmat - FÅVC ÅVC-F Trä, målat/limmat Nytt produktnamn
Trädgårdsavfall - FÅVC ÅVC-F Trädgårdsavfall till kompostering Nytt produktnamn
Wellpapp-FÅVC ÅVC-F Wellpapp Nytt produktnamn

Relaterade bilder & videos

Relaterade nyheter Pil ned

Kontaktpersoner