Gå till innehållet
Omslag och sidor från boken Från avfall till resurs

Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt!

Tänk att du bor i ett hus och helt plötsligt inte kan göra sig av med dina sopor. Vad skulle du göra? Du kanske skulle börja lägga dem i källaren. Sen fyller du vinden. Boendemiljön blir allt sämre och sämre. Antagligen skulle du vilja flytta. Planeten är vårt hem. Men hur mycket avfall rymmer vår planet?

För 100 år sedan slängde varje person 30 kg sopor per år. Idag orsakar du, jag och alla andra i vårt land 500 kg sopor per person varje år. Så här kan det inte fortsätta. Vi måste ha en gemensam plan! 

Därför har våra kommuner gått ihop och skapat en gemensam kretsloppsplan som under 10 år ska minska avfallet och skapa ett mer hållbart samhälle.

En plan - tre mål – 24 indikatorer

Målen och indikatorerna göra att det finns något för alla att bidra med, efter egen förmåga och egna förutsättningar. Det du gör i ditt dagliga arbete och liv gör skillnad.

Tillgänglighetskrav
Den gemensamma kretsloppsplanen och bilagor är inte tillgänglighetsanpassad. Den 19 mars 2021 kommer en  digital gemensam kretsloppslan som är tillgänglighetsanpassad.
Du hittar den på www.kretsloppsplanen.se från den 19 mars.

Om den gemensamma kretsloppsplanen

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som beskriver hur avfallshanteringen i Sysavregionen ska utvecklas. Den gemensamma kretsloppslanen är hela kommunens plan och berör kommunens egna verksamheter, företag och kommuninvånarna. Den nya gemensamma kretsloppsplanen kommer att gälla 2021–2030.

Tillbaka till toppenUpp

Kommunerna bakom planen

Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad kommuner samt Sysav

Tillbaka till toppenUpp

Vad är en renhållningsordning?

Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan).

Tillbaka till toppenUpp