Gå till innehållet
förenklad hållbar resurshantering 560x290_.png

Vårt hållbarhetsarbete

Vi omhändertar och förädlar avfall till värdefulla resurser. För att beskriva Sysavs uppdrag och verksamhet har vi valt begreppet Hållbar resurshantering.

omhänderta.png

Vi gör det lätt att göra rätt och omhändertar ert avfall 

Vi omhändertar avfall på ett effektivt och säkert sätt genom:

Tillbaka till toppenUpp
utbilda.png

Vi utbildar, ger råd och samarbetar kring hållbar produktion och konsumtion

Genom att skapa insikt om hållbar produktion och konsumtion vill vi få samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. Vi strävar efter att minska mängden avfall som vi behöver omhänderta och dessutom få in renare fraktioner. Det gör vi med hjälp av:

Tillbaka till toppenUpp
förädla.png

Vi förädlar avfall till resurser med effektiv teknologi och innovativa lösningar

Vi förädlar avfallet till värdefulla resurser som vi kan återföra till samhället istället för att låta dessa gå till spillo. Det gör vi genom:

Tillbaka till toppenUpp
avgifta.png

Vi avgiftar kretsloppet

Vi har en viktig uppgift att avgifta kretsloppet – vi tar bort det som inte bör cirkuleras tillbaka. Det gör vi med hjälp av:

Tillbaka till toppenUpp
återföra.png

Vi levererar återvunna resurser av rätt kvalitet

Genom att få till cirkulära flöden och återföra värdefulla resurser, minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. Vi återför:

Tillbaka till toppenUpp

Hållbarhetsrapport 2020

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om hur Sysav jobbar med hållbar resurshantering och hur mycket avfall som togs emot och återvanns. Läs också om vad som är på gång inom våra fyra prioriterade områden för att skapa insikt och beteendeförändring: textil, plast, återbruk och byggavfall.

Läs hållbarhetsrapporten 2020

Tillbaka till toppenUpp
Hög med träavfall

Vad händer med avfallet?

Läs mer om Sysavs behandlingsmetoder och vad som händer med avfallet efter att det lämnats in till Sysav.

Läs mer

Siffror om återvinning

Ta del av våra återvinningssiffror.

Läs mer