Gå till innehållet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi omhändertar och förädlar avfall till värdefulla resurser. För att beskriva Sysavs uppdrag och verksamhet har vi valt begreppet Hållbar resurshantering.

Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett har störst miljöpåverkan. Automatiserad sortering av textilier är en av nycklarna för att skapa effektiva textilflöden och ett cirkulärt kretslopp. Siptex i Malmö är världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering och kommer att förändra möjligheterna för återvinning.

Circular Monday, Malmö opera och podcast med hållbarhetstema. Sysav sponsrar flera olika hållbara initiativ. Här kan du läsa om några av våra samarbeten.

Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har störst påverkan.

För 100 år sedan slängde varje person 30 kg sopor per år. Idag orsakar du, jag och alla andra i vårt land 500 kg sopor per person varje år. Så här kan det inte fortsätta. Vi måste ha en gemensam plan!

Sysav har en sponsringspott man kan söka bidrag från. Vi gillar hållbara projekt! Välkommen att ansöka.