Gå till innehållet
Syasavdagen_640px-100.jpg

Tillbaka till framtiden! Sysavdagen 2023

Hur kan avfall bli värdefulla resurser igen? Välkommen till Sysavdagen 2023 om framtidens material.

Länk till sändning av Sysavdagen

Dagen kommer att handla om Sysavs roll som resursförädlare - hur vi bidrar till att återvunnet/förädlat material kan ersätta råvaror eller nyproducerade produkter. Tillsammans med kunder och samarbetspartners visar vi vår ambition att förädla gårdagens avfall till resurser för framtiden.

För att få perspektiv har vi bland annat bjudit in Avfall Sveriges vd Tony Clark som ingår i Delegationen för cirkulär ekonomi. Talar gör också bland annat Titti Larsén, kvalitets- och hållbarhetsansvarig, Stadium och Gustav Rogstrand, enhetschef Kretsloppsteknik, RISE.

Sedvanligt delas också stipendier ut till studenter för utmärkta, avfallsrelaterade studentarbeten.

Länk till sändning av Sysavdagen

Magnus Pettersson_270x190.png

Magnus Pettersson

VD, Sysav Utveckling AB/Managing Director

Hålltider under dagen

10:30 Registrering

11:00 Välkomna!

  • Gödslar vi med våra resurser? Om slurry, gödsel och biogas
  • Är gruset verkligen en guldgruva? Om slaggrusets fördelar - och nackdelar

12:00 Lunch

  • Har Sysav upptäckt ett oljefält i Malmö? Om polyesteråtervinning
  • Utdelning av Sysavstipendiet
  • Hinder och möjligheter för återföring och cirkulering 
  • Panelsamtal
  • Avslutande ord

14:30 Slut