Gå till innehållet

Program 22 april

8.00 Registrering

8.30 Välkomna! 

Moderatorer Ann Nerlund och Rustan Nilsson. 

Aktuellt från Sysav 

Peter Engström, Vd, Sysav 

Utdelning av Sysavstipendiet

Årets stipendiater presenterar sina arbeten 

Klimatomställningen förutsätter ökad ambition

Klimatförändringen tilltar, globala klimatutsläppen har inte börjat minska, åtgärder genomförs långsamt. Parisavtalets klimatmål kan ändå fortfarande vara möjliga att försöka nå, men det förutsatt ökad takt i utsläppsminskning, mer anpassning på systemnivå och hållbar konsumtion. Möjliga åtgärder finns och i många fall sammanfaller de med hållbar utveckling. 

Markku Rummukainen, professor i Klimatologi, ledamot i Klimatpolitiska rådet och deltagande expert vid FN:s klimatförhandlingar och IPCC

Paus

Ett samtal om klimatfrågan 

Markku Rummukainen och Rustan Nilsson samtalar kring klimatfrågan och besvarar frågor från publik och tittare

 

Plastens roll

Plast är en stor utmaning för avfallsbolagen. Inte minst de fossila koldioxidutsläpp som plasten ger upphov till när den blir energiåtervunnen. Genom Nationell plastsamordning ansvarar Naturvårdsverket som en drivande och enande part för att Sverige ska nå en hållbar plastanvändning. 

Åsa Stenmarck, Nationell plastsamordnare Naturvårdsverket

Sysavs klimatambition

Magnus Pettersson, Vd Sysav Utveckling
Paulina Luedtke, Miljö- och hållbarhetsstrateg

CCS – En djupdykning

Magnus Pettersson, Vd Sysav Utveckling

Bensträckare

Panelsamtal

Med kommunikationschef Anna Annerås, Vd Peter Engström, Miljö- och hållbarhetsstrateg Paulina Luedtke och Nationell plastsamordnare Åsa Stenmarck.

Avslutande ord

Peter Engström och moderatorer

11:30 Gemensam lunch

För dig som deltar på plats erbjuder vi en vegetarisk lunch. Du väljer om du vill ha lunch eller inte vid anmälan.