Gå till innehållet
Rader av tomma petflaskor

STEPS - hållbar plast

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

Plastens påverkan på miljön är en allt viktigare framtidsfråga och projektet STEPS har som mål att genom forskning och innovation hitta en process för hållbar produktion och återvinning/återanvändning av plast.

Nå ett hållbart plastsamhälle

Arbetet i arbetspaket 3 fokuserar på att utforska vad som krävs för att nå ett hållbart plastsamhälle med avseende på allt från råvarutillgång och återvinning till policy och beteende. Arbetspaket 1 och 2 utvecklar nya bioplaster och lyckades redan år 2018, drygt 1 år in i projektet, få fram en helt biobaserad golvlack som nu testas i ett rum på universitetet.