Gå till innehållet
Rader av tomma petflaskor

STEPS - hållbar plast

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

MISTRA-projektet STEPS som drivs av Lunds universitet har som mål att genom forskning och innovation hitta en process för hållbar produktion och återvinning/återanvändning av plast.

Nå ett hållbart plastsamhälle

Arbetspaket 3, där Sysav alltså är med, fokuserar på att ur ett system-, policy- och beteendeperspektiv utforska allt från råvarutillgång till återvinning. Arbetspaket 1 och 2 utvecklar nya bioplaster och exempel på konkreta saker som kommit ur projektet är: en helt biobaserad golvlack och en biobaserad strumpa. Projektet har publicerat en lång rad artiklar som går att hitta på STEPS officiella hemsida och inte minst har arbetspaket 3 bidragit i diskussioner och kommit med input till policyarbete både på nationell och EU-nivå gällande många frågor kopplade till hållbar plast.