Gå till innehållet

RECREATE

Målet med projektet, där städerna Beijing, Malmö, Shanghai och Wien deltar, är att identifiera möjligheter och vägar framåt för städer att bli mer cirkulära.

Syftet är att:

  • Minska åtgången på energi, vatten och material, för att därmed minska miljöpåverkan från dessa aktiviteter
  • Öka den urbana beredskapen för de utmaningar som globalisering och klimatförändring kan medföra
  • Göra städerna fortsatt hållbara att bo i för ökande befolkningsmängder, baserat på olika förutsättningar i Kina och Europa.

Mäta flöden av material och energi

Detta ska göras genom att ta fram och implementera metoder för att kvantitativt mäta urban metabolism (flöden av material och energi). Datan ska sedan ligga till grund för förslag om nya materialcykler och agera teoretisk bas för att bygga urban motståndskraft inför eventuella sociala, ekonomiska och miljömässiga kriser.

RECREATE ingår i programmet Urban Europa som finansieras av EU:s Horizon 2020, leds från svenskt håll av IVL svenska miljöinstitutet och pågår fram till 2022.

Läs mer om projektet