Gå till innehållet

Forum för ökad återvinning av förpackningar

Sysav Utveckling är med och finaniserar och driver ett samverkansforum tillsammans med Packbridge och IVL. Forumet är ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle för att öka materialåtervinningen av förpackningar. Det går ut på att samla aktörer från alla led, från att förpackningar tillverkas, fylls, säljs, används, till att de samlas in och återvinns. Tillsammans delar vi med oss av kunskap och byter erfarenheter från våra olika vinklar, för att öka materialåtervinningen.

Började som Vinnova-projekt

Det började som ett Vinnova-projekt som drevs av Packbridge i samarbete med IVL och Sysav mellan 2017-2018. Forumet bygger vidare på erfarenheter från Vinnova-projektet, men tar upp nya aspekter och infallsvinklar på ett område som står under ständig utveckling.  

Läs mer