Gå till innehållet

Översta steget

Sysav deltar i Hållbar Utveckling Skånes projekt ”Översta steget” som syftar till att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. Tillsammans med Lomma kommun tittar vi närmare på vår användning av datorer och mobila enheter.

Vi ska alltså arbeta för att avfall överhuvudtaget inte uppstår, eftersom vi då slipper lägga pengar, tid och arbetskraft på att hantera det. En stor del av utmaningen handlar om information och kommunikation med hushållen, men också om hur vi själva agerar. Förebyggande av avfall, avfallsminimering och hållbar konsumtion är frågor som genomsyrar många av Sysavs projekt och som är en ständig utmaning.  

Överst i avfallshierarkin

Namnet Översta steget syftar på det översta steget i den avfallshierarki och avfallstrappa som är gemensam för hela EU. Avfall ska i första hand förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand, när inget annat är lämpligt, deponeras.

Om projektet 

Många tips på overstasteget.se