Gå till innehållet

LFM30 - för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö

Sysav är med i LFM30 som är ett lokalt initiativ för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Initiativtagare är bland annat fastighetsbolag och Malmö stad. Bland de som medverkar finns till exempel byggherrar, materialleverantörer, aktörer inom energi och avfall, akademin och myndigheter.

 

LFM30:s mål

Det övergripande målet till 2030 är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll koldioxidutsläpp. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035.

 

Läs mer