Gå till innehållet
CCS_1280x720.jpg

CCS - hantering av koldioxidutsläpp

CCS står för Carbon Capture and Storage och är en metod för att fånga in och lagra koldioxid. Sysav undersöker möjligheterna för införande vid kraftvärmeverket i Malmö.

Sysav vill bidra till att minska de skadliga klimateffekterna till följd av växthusgasutsläpp. Vi arbetar löpande med att minska mängden fossilt material in till vår energiåtervinning, Vi ser dock att det under lång tid framåt kommer finnas ett behov att ta hand om material som inte går att materialåtervinna och heller inte bör då det kan innehålla farliga ämnen. I dessa fall är energiåtervinning en bra lösning för att ta hand om värdefulla resurser som annars skulle gått till spillo och samtidigt avgifta kretsloppet. Därför undersöks möjligheterna till att avskilja CO2 från våra rökgaser och på det sättet både sänka de fossila utsläppen och samtidigt ge betydande negativa klimatutsläpp genom att även avskilja biogen koldioxid.

Genomförbarhetsstudie 2022-2024

I september 2022 inleddes en genomförbarhetsstudie, med stöd av Energiklivet. Fokus kommer att ligga på optimerad energiintegrering av en utvald infångningsteknik i avfallskraftvärmeverket, ytbehov, kostnader och affärsmodell, leverantörskontakter samt förberedelser för att ansöka om miljötillstånd. 
Om denna studie visar att förutsättningarna är positiva skulle ett genomförandeprojekt kunna innebära installering av fullskalig infångning av CO2 på Sysavs avfallskraftvärmeverk, med driftsättning kring 2030. Målet med projektet är att skilja av och lagra 85-90 procent av koldioxidutsläppen årligen.

Förstudie 2021-2022

Med stöd av Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet genomfördes en övergripande förstudie för att undersöka möjligheterna med CCS. Syftet var att titta på tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar och välja ut huvudalternativ att gå vidare med. I studien ingick:

  • Kartläggning och bedömning av infångningstekniker, kommersiella såväl som de under utveckling
  • Djupare studier av de tekniker som bedöms vara mest lovande
  • Utvärdering av alternativ för transport och lagring
  • Analys av ekonomiska och juridiska förutsättningar för ett genomförande

I  den övergripande förstudien analyserades teknik och kostnader för två olika infångningstekniker. 

Läs mer om CCS