Gå till innehållet

CCS - Carbon Capture and Storage

Sysav siktar på att vara klimatpositivt till 2030. Vi undersöker möjligheterna att införa CCS - avskilja koldioxid och lagra den under jord. Då kan vi fånga upp mer koldioxid än vi släpper ut. 

Sysav undersöker olika möjligheter för att kunna använda slaggruset på ett säkert sätt, exempelvis under vägar.

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark. 

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa.

Har du idéer?

Har du förslag på något projekt som du tror kan vara av intresse för Sysav eller önskar få reda på mer om något av våra pågående projekt, kontakta oss gärna.