Gå till innehållet

Textilsortering - Siptex

Siptex är världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering och kommer att förändra möjligheterna för textilåtervinning. Anläggningen finns hos oss på Sysav i Malmö.

STEPS - hållbar plast

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

Städerna Beijing, Malmö, Shanghai och Wien deltar i RECREATE, ett projekt som syftar till att identifiera möjligheter och vägar framåt för städer att bli mer cirkulära.

Sysav deltar i Hållbar Utveckling Skånes projekt ”Översta steget” som syftar till att minska avfallsmängderna i offentlig verksamhet. 

Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark. 

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa.

Har du idéer?

Har du förslag på något projekt som du tror kan vara av intresse för Sysav eller önskar få reda på mer om något av våra pågående projekt, kontakta oss gärna.