Gå till innehållet

Textilsortering - Siptex

Siptex är världens första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering och kommer att förändra möjligheterna för textilåtervinning. Anläggningen finns hos oss på Sysav i Malmö.

Forum för ökad återvinning av förpackningar

Sysav Utveckling är med och finaniserar och driver ett samverkansforum tillsammans med Packbridge och IVL. Forumet är ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle för att öka materialåtervinningen av förpackningar.

CCS

Sysav undersöker möjligheterna för införande av CCS vid kraftvärmeverket i Malmö. CCS står för Carbon Capture and Storage och är en metod för att fånga in och lagra koldioxid.

STEPS (Sustainable plastics and transition pathways) är ett MISTRA-projekt som drivs av Lunds universitet. Sysav sitter med i styrgruppen både för programmet och arbetspaket 3.

Projektet genomförs och finansieras tillsammans med Sysavs delägarkommuner och syftar till att studera effekterna av att sprida rötslam på åkermark. 

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa.

Har du idéer?

Har du förslag på något projekt som du tror kan vara av intresse för Sysav eller önskar få reda på mer om något av våra pågående projekt, kontakta oss gärna.