Gå till innehållet
Joakim.jpg

Joakim Gabrielsson

Joakim Gabrielsson jobbar som processingenjör på avdelningen för återvinningsanläggningar.

"Direkt efter min utbildning inom miljövetenskap på Malmö högskola började jag söka jobb och hittade en platsannons där Sysav sökte en miljötekniker till återvinningsavdelningen på Spillepeng. Detta var 2010. På den tiden fanns inte den anläggning som jag arbetar på idag, dvs lakvattenanläggningen som renar det vatten som kommer från våra deponier. Lakvatten är regnvatten som har varit i kontakt med avfall och därmed förorenat.  

Det har varit jättespännande att få följa processen från start med byggandet av den nya anläggningen. Vattnet renas med biologiska metoder och det var oerhört lärorikt att få se hur dessa biologiska processer kom igång och nu fungerar.

En arbetsdag för mig kan börja med att jag hämtar vatten och gör mätningar och analyser i labbet. Jag tittar på om den biologiska processen sker som den ska och styr sen anläggningen utifrån värdena. Jag ser till att mätare och annan utrustning fungerar och justerar vattennivåer och flöden i våra bassänger och pumpstationer.

Jag gillar att jobba på Sysav, det är en stor bredd på människorna som jobbar här och företaget är bra på att utveckla mig i min yrkesroll genom bland annat olika utbildningar, både externa och interna kurser."

lakvatten.jpg

Återvinningsanläggningar

Avdelningen för återvinningsanläggningar ansvarar för driften av avfallsanläggningarna på Spillepeng i Malmö, Trelleborg, Hedeskoga i Ystad och Måsalycke i St Olof, omlastningsstationen på Gunnesbo i Lund, samt återvinningscentralerna.
Verksamheten på de olika anläggningarna skiljer sig något men på de flesta anläggningarna består den huvudsakliga verksamheten av:

  • sortering av grovavfall till återvinning eller energiutvinning
  • kompostering
  • lagring samt flisning av träavfall
  • uppsamling och rening av lakvatten
  • energiutvinning ur deponigas
  • omlastning eller lagring av brännbart avfall