Gå till innehållet
paulina560.jpg

Paulina Luedtke

Paulina Luedtke arbetar som miljö- och hållbarhetsstrateg på avdelningen Verksamhetsutveckling.

"Det viktigaste för mig är att känna att det jag jobbar med betyder något för verksamheten, att jag är delaktig och bidrar till utvecklingen, och så är det verkligen på Sysav. Jag brinner för miljöfrågan och har ett genuint intresse och ett engagemang kring hållbarhetsfrågor och det delar jag med företaget.

Jag har en ingenjörsexamen i miljöteknik och har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i ca 20 år. På Sysav har jag drivit arbetet med att ta fram vår strategi hållbar resurshantering. Meningen är att flytta fokus och att se avfallet som en resurs. Vi arbetar mycket med att skapa insikt kring hållbar produktion och konsumtion, allt i syfte att få till cirkulära flöden. Jag driver också andra hållbarhetsarbeten och projekt inom Sysav och ansvarar också för Sysavs arbete med FN:s globala hållbarhetsmål och hållbarhetsdelen i vår års- och hållbarhetsredovisning

Jag är också medlem i ett antal miljö- och hållbarhetsnätverk, både för att dela med mej av Sysavs kunskap men också för att själv lära mig mer inom olika hållbarhetsområden.  

För mig är det otroligt betydelsefullt att arbetet med hållbarhetsfrågorna är "på riktigt", att det finns en genuin vilja att skapa förändring i rätt riktning. Det är roligt att jobba med dessa frågor på Sysav eftersom jag dels är omgärdad av mycket kompetenta kollegor och att hållbarhetsfrågan på Sysav är på riktigt. Företaget ser det som ett prioriterat arbete i alla led."

hållbarhetsarbete.jpg

Verksamhetsutveckling

Avdelning Verksamhetsutveckling fungerar som stöd- och ledningsfunktion åt VD, de operativa enheterna samt Sysav-koncernens övriga stöd- och ledningsfunktioner.

Avdelningen ansvarar för koncernens verksamhetsutveckling, verksamhetssystem, arkiv, miljösamordning, risk- och säkerhetsfrågor, kontorsservice, fastighetsförvaltning samt koncernens IT-plattform, IT-stöd och telefoni.